Skip to main content
Skip table of contents

Saldoraportti

Saldoraportti-ruutu

Saldoraportti tulostaa asiakkaiden velka- ja sovitussaldot mikäli ne eivät ole nollana. Raporttia voidaan käyttää tositteena tilinpäätöksessä.

Rajaus suoritetaan asiakasnumeron tai tyypin perusteella. Aikarajaukseksi annetaan viimeinen päivä, jonka tapahtumat halutaan raportille mukaan. Tilinpäätökseen tulostettaessa päivämääräksi annetaan tilikauden viimeinen päivä.

Järjestys voidaan valita asiakkaan numeron, nimen tai ryhmän perusteella.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.