Skip to main content
Skip table of contents

Ostoreskontra

Ostoreskontra-valikko, Perustiedot valittuna

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Perustiedot

Toiminnolla annetaan ostoreskontran tarvitsemat perustiedot kuten toimittajat, kirjanpidon tilit ja maksuehdot. Toiminnot ovat osittain yhteisiä Tekson muiden osien kanssa.

F3 Laskujen syöttö

Toiminnolla kirjataan sisään saapuneet laskut ja muutetaan vanhoja maksamattomia laskuja. Ennen laskujen syöttöä on perustettava kirjanpidon tileihin kaikki ostoreskontrassa tarvittavat tilit.

F4 Suoritusten syöttö

Toiminnolla kuitataan maksetuksi sellaiset laskut, jotka on maksettu jotain muuta kautta. Suoritusten syöttö ei muodosta maksuista pankkiin lähtevää aineistoa.

F5 Laskujen maksu

Maksettavien laskujen valinta ja niistä pankkiin lähtevän aineiston muodostaminen. Varsinainen maksujen lähetys tapahtuu pankkiohjelman avulla.

F6 Raportit

Erilaisten raporttien tulostustoiminnot.

F7 Siirto toimituksista

Toiminnolla voidaan siirtää varastoontulossa kirjatut toimitukset suoraan ostoreskontraan käsiteltäviksi.

F8 Kauden päätös

Toiminnolla ohjelma suorittaa toimittajatiedoston tai pääkirjan tietojen tarkistuksen. Normaalisti toimintoa ei tarvitse käyttää, sillä tarvittavat tiedot päivittyvät automaattisesti.

F9 Vanhojen laskujen poisto

Toiminnolla voit poistaa vanhoja laskuja ja näin vapauttaa kovalevylle lisää tilaa.

F10 Ulos

Ruudulta poistuminen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.