Skip to main content
Skip table of contents

Saajatiedot

Saajatiedoissa voit syöttää laskujen maksuissa/valuuttamaksuissa käytettävien asiakkaiden tiedot tai tehdä tietoihin muutoksia. Kummastakin maksuissa syötetyt yhteystiedot tallentuvat saajatietoihin.

Voit tarvittaessa vaihtaa saajan tilinumeron Pankkiohjelmassa. Kun vaihdat saajan tilinumeroa, ohjelma kysyy Avataanko uusi tietue? Tilinumeron muutos onnistuu kun vastaat kysymykseen Ei; tällöin saajalle tallentuu tilinumerokenttään muutettu tilinumero.

Maksujen saajat -ruutu

Maksujen saajat/ulkomaan maksujen saajat voidaan lisätä jo etukäteen. Voit myös muuttaa sekä täydentää saajien tietoja, jotka on tallennetty automaattisesti laskujen maksun yhteydessä.

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F2 Uusi

Perustaa uuden saajatietueen.

F4 Tallenna 

Tallentaa tiedot.

F5 ja F6

Edellisen/seuraavan saajan tiedot.

F7 Lista

Listaa tietokannasta jo löytyvät saajatietueet

F8 Poista 

Poistaa saajan joka on ruudulla. Ohjelma vahvistaa poiston erillisellä ruudulla.

F10 Poistu 

Palaa alkuvalikkoon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.