Skip to main content
Skip table of contents

Inventointi Teksossa inventointialustalla (syöttö malli/ tuotenumerolla tai koodilla)

Jos tuotteissa ei käytetä Tekson tunnistamia viivakoodeja, kannattaa inventointi suorittaa inventointialustan avulla. Inventoinnin avuksi saa Teksosta tulostettua tuotelistauksen, johon inventointikappaleet on helppo merkitä myöhemmin tehtävää tallennusta varten.

Voi käynnistää toiminnon Teksossa kohdasta Varasto → Inventointi → Alusta / Inventoinnin syöttö.

Alusta / Inventoinnin syöttö -ruutu

Inventointialustan kautta voit tulostaa tuotelistauksen, johon inventoidut kappaleet saadaan merkittyä. Inventointialustan kautta voidaan syöttää tuote/mallikohtaiset inventointimäärät.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.