Skip to main content
Skip table of contents

Suoritustapahtuma laskutusehdotuksessa

Laskutusehdotukseen tulevat näkyviin kaikki asiakkaan kohdistamattomat suoritukset. Tällä tarkoitetaan suorituksia, joita ei ole kohdistettu mihinkään laskuun. Kohdistamaton suoritus on voinut syntyä kassalla suorituksen kirjauksen yhteydessä tai pankkisuorituksissa, mikäli suoritukselle ei ole valittu laskua.

Suoritus näkyy laskutusehdotuksessa alla olevan esimerkkikuvan mukaisesti.

Esimerkki suoritustapahtumasta laskutusehdotuksessa

  • Suoritus jää avoimeksi myös silloin, mikäli kassalla suoritus on kirjattu laskunumerolle, joka kuuluu toiselle asiakkaalle tai joka on jo maksettu. Jos kassalla kirjattu suoritus on suurempi kuin laskun avoin summa, tulee suorituksen loppuosa näkyviin laskutusehdotukseen.

  • Jos suoritukselta poistetaan kohdistus jälkikäteen, myös tällöin suoritus tulee laskutusehdotukseen näkyviin.

Jos haluat, että laskutusehdotuksessa näkyvä suoritustapahtuma kohdistetaan muodostettavaan laskuun, valitse molemmat tapahtumat laskutettavaksi + Laskutetaan-painikkeella. Tällöin suoritus kohdistuu kyseiseen laskuun ja se huomioidaan laskun loppusummassa. Suoritustapahtuma näkyy laskulla omana rivinään.

Mikäli laskuun kohdistetaan suoritus, jonka summa on suurempi kuin laskutettavien lähetteiden yhteissumma, jää suorituksen loppuosa laskutusehdotukseen odottamaan uutta kohdistusta.

Jos haluat kohdistaa laskutusehdotuksessa näkyvän suorituksen  jo olemassa olevaan avoimeen laskuun, valitse ainoastaan kyseinen suoritus laskutettavaksi.

Mikäli avoimia laskuja löytyy, tuo ohjelma tapahtumaa tallennettaessa Avoin suoritus -ruudun esiin.

Avoin suoritus -ruutu

Voit syöttää avoimen laskun numeron Kohdistuu laskuun -kenttään Tällöin sinun tulee myös hyväksyä se Enterillä, tai valita veloituslasku johon suoritus kohdistetaan F5 Laskulista –toiminnolla.

Hyväksy valittu lasku Hyväksy-painikkeella, jolloin suoritus kohdistuu ko. laskuun. Mikäli suorituksen summa on suurempi kuin avoimen laskun summa, jää suorituksen loppuosa laskutusehdotukseen odottamaan uutta kohdistusta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.