Skip to main content
Skip table of contents

Aineistoluettelo

Aineistoluettelo on listaus, josta löytyvät kaikki pankkiin lähetetyt aineistot sekä pankista saadut maksukorttipalautteet ja tapahtumaluettelot (jos viitesuoritusten nouto on liitetty pankkisopimukseen).

Voit selata aineistoja F5 ja F6 -näppäimillä.  

Valitse haluttu yhteysnumero ja paina Avaa -painiketta, jolloin saat tarkempia tietoja ko. aineistosta.

Aineistoluettelo-ruutu

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F4 Luo aineisto uudelleen 

Luo valittuna olevan aineistoon uudelleen pankkiin lähetystä varten. Aineistoa ei voi luoda uudelleen mikäli tämä on yli 7 päivää vanha. Toimintoa ei tule käyttää, ellei ole aivan varma siitä että erä tulee muodostaa ja lähettää pankkiin uudelleen.

F5 ja F6

 Voit selata ruudulla näkyviä yhteystapahtumia.

F7 Tulosta aineisto

Tulostaa tapahtumaluettelon ruudulle tai kirjoittimelle.

F8 Poista aineisto

Poistaa aineiston aineistoluettelosta.

F9 Tulosta 

Tulostaa listauksen esikatseluun tai kirjoittimelle. Sisällön voi valita koskemaan kaikki tapahtumia tai vain esim. LMP-aineistoja.

V Avaa

Purkaa aineiston sisällön lähempää tarkastelua varten.

F10 Sulje

Palaa pankin alkuvalikkoon.
 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.