Skip to main content
Skip table of contents

Jälkitoimitukset verkkokauppatilauksella

Tilanteissa, joissa ei voida toimittaa tuotteita (esimerkiksi osaa tilauksen tuotteista) joka on ostettu verkkokaupasta, keräilyruudulla on mahdollista painaa F12 Aseta kerätyksi. Tällöin ohjelma kysyy, jätetäänkö keräämättömät tuotteet jälkitoimitukseen.

Ohjelma kysyy keräämättömien tuotteiden jättämisestä jälkitoimitukseen


Vastausvaihtoehdot:

  • Kyllä

    • Toimittamattomista riveistä muodostetaan Teksoon jälkitoimitustilaus, jossa on viittaus alkuperäiseen tilausnumeroon.

    • Mikäli tiedetään, että keräämättömille tuotteille ei ole saatavuutta eikä niitä voida toimittaa jälkitoimituksena, vastataan myös tässä tapauksessa Kyllä. Tällöin tilausta ei kerätä, ja jälkitoimituksessa olevan tilauksen voi käydä poistamassa tilausruudulta. Poistaminen muodostaa automaattisesti hyvityskuitin.

  • Peruuta

    • Ohjelma palaa keräilytilaan, jossa voit vielä tehdä muutoksia keräilyyn, mikäli jokin rivi on jäänyt epähuomiossa keräämättä.

Jälkitoimitukseen kirjattujen tilausten käsittely

Jälkitoimitustilaus ei näy ponnahdusikkuna-ilmoituksena, vaan se haetaan käsittelyyn keräilytoiminnon kautta manuaalisesti sitten kun puuttuva tavara on toimitettavissa. Tilauslistaan pääset joko

  • kassamyynnin aloitusruudusta painamalla F11 Web-keräily, tai

  • myynnin asiakastiedoista hakemalla oikean asiakkaan ja valitsemalla Tilaukset.

Voi hakea tilauksen käsittelyyn keräilylistalta vaihtamalla tilanäkymäksi Jälkitoimituksessa.

Tilaus jälkitoimituksessa

Tilauksen keräily ja toimitetuksi kirjaus tehdään samoin kuin alkuperäiselle tilaukselle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.