Skip to main content
Skip table of contents

Keskeneräisen myyntikuitin peruuttaminen

  1. Paina F10 niin monta kertaa että Peruutatko myynnin-ruutu tulee näkyviin.

  2.   Valitse Kyllä nuolinäppäimillä ja paina Enter.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.