Skip to main content
Skip table of contents

Tekstit

Tekstit-tiedosto luodaan asennuksen yhteydessä Solteqin toimesta. Tekstitiedostossa on yleensä kassakuittiin, erääntyneestä laskusta muistuttaviin kirjeisiin, lähetyslistoihin ja laskuihin tulostuvia tekstejä.

Tekstit-ruutu

Aloita tekstin kirjoittaminen vasemmasta reunasta, näin ohjelma keskittää automaattisesti tekstit esim. kuittikirjoittimelle. Tekstit-ruudulla määritetään rivin pituus ja rivikohtaisesti tyyppitieto; ohjelma tarjoaa oletuksena Normaali-tyyppiä. Teksti syötetään teksti kenttään, teksti voi mennä myös kuvaruudun oikean reunan yli, jolloin se ei kokonaan näy kuvaruudulla F4 tallentamisen jälkeen. Tekstin koko voidaan tarvittaessa vaihtaa; käytössä on fonttikoot 7, 8, 9 ja 10.

Kenttä

Selitys

Tekstin nimi

Muualla ohjelmissa esiintyvä kyseisen parametrin nimi. Sen täytyy aina olla tietyssä muodossa, jonka ohjelma ymmärtää. Nimeä ei saa muuttaa.

Otsikko

Kuitin otsikkona näkyvä teksti

Asnaytto

Asiakasnäytössä näkyvä teksti (max. 2 riviä)

Kortti

Luotto- ja pankkikorttikuittien alareunaan tulostuva teksti.

Lasku

Laskuun tulostuva teksti. Jos tekstiä ei ole, tulostuu laskuun liiketiedoissa olevat tiedot, joka onkin yleisempi käytäntö.

Lasinfo

Jokaiselle laskulle tulostuva kiinteä teksti.

Luotto

Luotolle myytäessä kuitin alareunaan tulostuva teksti.

Mtilinfo

Myyntitilauksen tulosteille (tilaus, tilausvahvistus) tulostuva kiinteä teksti.

Kerinfo

Myyntitilauksen keräilylähetteelle tulostuva kiinteä teksti.

Kaupinfo

Kauppakirjalle tulostuva kiinteä teksti.

Tarjinfo

Tarjoukselle tulostuva kiinteä teksti.

Lahinfo

Lähetteelle myyntirivien jälkeen tulostuva kiinteä teksti.

Pohja

Kuitin alareunaan tulostuva teksti (max. 3 riviä).

Sovitus

Sovituskuitin alareunaan tulostuvat teksti.

VLmyynti

Vaihtolaitteen myyntikuittiin tulostuva kuitti.

Vlosto

Vaihtolaitteen ostokuittiin tulostuva teksti.

Karhu1

1. maksukehotukseen tulostuva teksti.

Karhu2

2. maksukehotukseen tulostuva teksti.

Karhu3

3. maksukehotukseen tulostuva teksti.

Lahetlop

DOS-kassalla tehdyn lähetteen alareunaan tulostuva teksti (tihennettynä, enimmillään 2 riviä).

Tilaus

Osto- ja myyntitilauksen sekä lähetteen alareunaan tulostuva vakioteksti.

Kassanumero

Annetaan vain silloin, kun kyseessä on tietyn kassan teksti; eri kassoilla voidaan käyttää eri tekstejä. Kun numeroa ei anneta, tieto näkyy kaikilla kassoilla/laitteilla.

Rivin pituus

Tarkoittaa tekstikentän pituutta merkkeinä. Tekstit ovat tavallisesti 40, 80 tai 132 merkkiä pitkiä.

Tyyppi

Osoittaa tekstin tyypin seuraavasti:

  • Normaali: yhdelle A4 sivulle mahtuu 80 merkkiä.

  • Levennetty: käytetään yleensä vain kassakuitilla yrityksen nimessä (Teksti Otsikko).

  • Kursivoitu: tekee kursivoitua tekstiä.

  • Kursivoitu: tekee kursivoitua tekstiä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.