Skip to main content
Skip table of contents

Laskutus manuaalisesti

Mikäli laskua syöttäessä Tekso on offline-tilassa, ohjelma antaa tästä ilmoituksen. Tällöin laskujen numeroinnissa käytetään työasemalle asetettua numeroaluetta.

Ilmoitus Tekson Offline-tilasta

Mikäli Automaattinen laskutus-toimintoa ei valita, täytyy jokaisen asiakkaan lähetteet valita laskutettavaksi yksitellen.

 1. Valitse Tekson valikosta Laskutusehdotus. Laskutusehdotus-ruutu avautuu.

  Laskutusehdotus-ruutu

 2. Valitse Asiakastyyppi:

  • Kaikki 

  • Lasku

  • Sovitus

 3. (valinnainen) Voit rajata asiakkaita:

  • Asiakasnumeron perusteella

  • Laskutustavan perusteella: 

   • Kuukausilaskutus: laskutetaan vain ne asiakkaat, joilla on perustiedoissa vastaava kohta valittuna.

   • Factoring-laskutus: laskutetaan vain ne asiakkaat, joilla on perustiedoissa vastaava kohta valittuna. Laskut lähetetään rahoitusyhtiölle Factoring-laskuina. Valintaruutu ei ole valittavissa, mikäli Factoring-toiminto ei ole käytössä.

   • Verkkolaskutus: laskutetaan vain ne asiakkaat, joille lähetetään Finvoice-verkkolaskuja. Valintaruutu ei ole valittavissa, mikäli Finvoice-verkkolasku ei ole käytössä. Verkkolaskutuksesta on erillinen ohje.

 4. Käynnistä laskutusehdotus painamalla F4 Jatka; ohjelma pysähtyy ensimmäiseen asiakkaaseen, jolta löytyy laskutettavia lähetteitä tai kohdistamattomia suorituksia.

  Jos laskutetaan kerralla useita saman asiakkaan lähetteitä, joilla on poikkeavat maksuehdot, niin ohjelma kysyy mitä maksuehtoa asiakkaan koontilaskulla käytetään.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.