Skip to main content
Skip table of contents

Raportin tulostus CSV-tiedostoksi ja tiedoston tuominen Excel-ohjelmaan

Osa Tekson raporteista on mahdollista tulostaa myös tiedostoksi, jonka voi tuoda tarkasteluun/jatkokäsittelyyn esimerkiksi Exceliin, jossa tiedostoon raportoidut tiedot voi esimerkiksi muuttaa graafiseksi kuvaksi tai taulukkomuotoon. Ne raportit, joilla on tulostusvaihtoehtona TIEDOSTO on mahdollista tulostaa CSV-muotoiseksi tiedostoksi.

Seuraavat raportit voi tulostaa tiedostoksi (myyntiraporteissa ja ostotilausraporteissa tiedoston nimi muodostuu valitun raporttipohjan mukaan).

Raportti

Tiedoston nimi

Myyjäraportti

 MYYJA_vvvvkkpp_ta_nnn.CSV

Analyysiraportti

 ANALYYSI_vvvvkkpp_ta_nnn.CSV

Omat raportit

Esim. MYYNTIRAPORTTI_vvvvkkpp_ta_nn.CSV 

Myynti kuukausittain

MYYKEH_vvvvkkpp_ta_nnn_xx.CSV

Poikkeamaraportti

POIKKEAMARAPORTTI_vvvvkkpp_ta_nnn.CSV

Inventointiraportti

INVENTOINTI_vvvvkkpp_ta_nnn.CSV

Inventointieroraportti

INERORAP_vvvvkkpp_ta_nnn.CSV

Varaston siirtoraportti

SIIRTORAP_vvvvkkpp_ta_nnn.CSV

Ostotilausraportti

Esim. OSTO_vvvvkkpp_ta_nnn.CSV

Maksuennusteraportti

MAKSUENNRAP_vvvvkkpp_ta_nnn.CSV

Laskuluettelo

LASKULUETTELO_vvvvkkpp_ta_nnn.CSV

Tee tiedostomuotoisen raportin rajaukset normaalisti raporttiruudulla, ja valitse Tulostus-kohtaan Tiedosto-vaihtoehto. Käynnistä sitten raportin tulostus normaalisti F4 Tulosta -painikkeesta. Raportti tulostuu ikkunan alareunassa näkyvään tiedostoon, esimerkiksi: RAPORTIT\MYYJA_20100301_19.CSV.

  • Numero 19 kertoo miltä työasemalta raportti on tulostettu.

  • Jos myyjäraportti tulostetaan samalta työasemalta toisen kerran, tallentuu raportti nimellä MYYJA20100301_19_001.CSV. eli raportit numeroidaan juoksevasti. Raporttien tiedostonimeen vaikuttaa siis otetun raportin aikarajauksen 1. kenttä sekä työasema, jolla raportti otetaan.

Jos samalla työasemalla otetaan useampi kuin yksi raportti samalla raporttipohjalla, niin tiedostonimeen tulee vielä juokseva järjestysnumero. Raportin voi nimetä halutessaan uudelleen esimerkiksi resurssienhallinnassa.

Raportit tulostuvat automaattisesti palvelimen Tekso-kansion alle RAPORTIT-kansioon. Jos kyseistä kansiota ei ennestään ole, ohjelma luo sen raporttia tehdessään.

Tiedostoa voidaan käsitellä tämän jälkeen Excelissä kuin mitä tahansa laskentataulukkoa. Muokkausten jälkeen Exceliin tuotu taulukko kannattaa tallentaa uudella nimellä XLS-muodossa omiin arkistoihin. Jos Tekson Raportit-kansioon tallennettua CSV-muotoista tiedostoa ei tämän jälkeen enää tarvita, kannattaa se poistaa.

Lisää ohjeita taulukon luomisesta ja muokkaamisesta saa Excel-ohjelman omasta ohjeosiosta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.