Skip to main content
Skip table of contents

Pakettihinnoittelu

Myyntihinnoittelu voidaan suorittaa myös pakettihinnoitteluna, jolloin tilaukseen syötetyille riveille tai osalle niistä voidaan antaa yhteishinta. Tällöin ohjelma laskee rivikohtaisen katteen tuotteen osto- ja myyntihintojen perusteella.

  1. Käynnistä pakettitoiminto F12 Paketti -painikkeella, jolloin rivien alapuolelle tulee näkyviin Paketti-teksti (paketin tekemisen voi aloittaa silloin, kun rivin käsittely ei ole kesken).

  2. Koottaessa pakettia riveille syötä normaalihinnoilla tuotteet, jotka pakettiin halutaan.

  3. Kun kaikki pakettiin kuuluvat tuotteet on syötetty, paina uudestaan F12 Paketti, jolloin pääset hinnoittelemaan paketin. Paketin hinnaksi annetaan kaikkien pakettiin syötettyjen tuotteiden yhteishinta.

Pakettiin kuuluvat tuotteet tunnistaa tilauksen riveillä P-tunnuksesta.

Alla olevassa esimerkissä on aloitettu paketin tekeminen F12 Paketti-painikkeella, jonka jälkeen pakettiin on syötetty rivit 1 ja 2 normaalihinnoin. Rivin 2 hyväksymisen jälkeen paketti on päätetty painamalla F12 Paketti, jolloin avautuu Pakettihinnoittelu-ruutu, jossa annetaan koko pakettia koskeva hinta.

Pakettihinnoittelu-ruutu

Pakettihinnoittelu hyväksytään painamalla Enter ja sitten erillisellä ruudulla Kyllä.

Pakettihinnoittelun hyväksyminen

Ruudulla voi myös poistaa paketin F4 Poista paketti -painikkeella, jolloin pakettiin syötetyt rivit poistuvat tilaukselta mikäli paketin poisto vahvistetaan.

Paketille hyväksytty hinta näkyy rivillä paketin viimeisen kohdalla summakentässä. Allaolevassa esimerkissä P1-tunnus riveillä 1 ja 2 osoittaa, että kyseiset rivit ovat paketti 1:n kuuluvia rivejä.

Paketin tunnus myyntitilauksen rivitiedoissa


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.