Skip to main content
Skip table of contents

Ostotilausraportti

Ostotilausraportti on kätevä tapa suorittaa raportointia järjestelmään syötetyistä ostotilauksista. Jokainen raportteja ottava voi määritellä raportin sisällön ja tulostusjärjestyksen haluamakseen. Kerran suunniteltu raporttimalli voidaan tallentaa, ja sitten hakea käyttöön sille annetulla nimellä. Tallennetun raporttipohjan voi valita heti raporttitoimintoon mentäessä ohjelman tuomalta listalta.

Raporttipohjat, raportti ryhmittäin, toimittajittain ja ostovararaportti tulevat ehdotuksena ohjelmatoimituksessa. Näiden raporttimallien hakuehdot ovat suuntaa-antavia, joten kannattaa hakea tarkoituksenmukaisin raportin sisältö joka palvelee parhaiten ja tallentaa siitä uusi raporttipohja.

Raportin rajaukset

Raportille voidaan tehdä rajauksia sesongin, toimitusajan, ryhmän, toimittajan, myymälän, osaston, ostajan ja/tai tilausnumeron perusteella.

Voit ottaa mukaan kolme sesonkia tallennettavalle raporttipohjalle. Kenttien vieressä olevasta + -painikkeesta avautuu ruutu, jossa saat annettua ja rajattua useampiakin sesonkeja, mutta tälle ruudulle määritettyjä sesonkitietoja ei voi hyödyntää tallennetuilla raporteilla. Viimeksi käytetty sesonkien lisärajaus tallentuu muistiin ja on siten helposti valittavissa raportille sesonkirajausruudulta.

Samoin kuin myymälä- ja toimittajarajauksessa, ruudulla näkyvä rajaus on mahdollista tallentaa raporttipohjalle. Kenttien vieressä olevasta + -painikkeesta avautuu ruutu, jossa saat annettua ja rajattua monipuolisemmin myymälöitä (voit esimerkiksi jättää jonkin myymälän välistä pois), mutta tälle ruudulle määritettyjä myymälärajauksia ei voi hyödyntää tallennetuilla raporteilla. Viimeksi käytetty myymälöiden lisärajaus tallentuu muistiin ja on siten helposti valittavissa raportille myymälöiden rajausruudulta.

Toimitustila-valinnalla voit valita, raportoidaanko kaikkia tilauksia vai vain tilausten toimittamattomia rivejä.

Rajaus voidaan suorittaa myös sellaiseen kohtaan joka ei ole mukana raportin tasona: jos raportin tasot ovat 1=toimittaja, 2=malli, niin voit rajata esimerkiksi tuoteryhmät väliltä 1000-1500, jolloin raportointi koskee vain kyseisiä tuoteryhmiä

Ostotilausraportti-ruutu; valittuna on Ostotilausraportti ryhmittäin -raporttipohja

Rajaus-, taso-, otsikko- sekä sivunvaihtotiedot voidaan määrittää halutunlaisiksi. Esimerkissä sivunvaihto tapahtuu aina toimittajatiedon vaihtuessa.

R

Ryhmätaso määrittää sen, minkä ryhmätason mukaan raportille rajattavat ryhmät annetaan. Jos valinta on pääryhmän kohdalla, rajataan raportille tulostettava ryhmäväli pääryhmänumeroilla. Vastaavasti jos valinta on alaryhmän kohdalla, rajataan raportille tulostettava ryhmäväli alaryhmänumeroilla.

T

Taso, määrittelee summausjärjestyksen raportissa.

Järjestysluku 1 on tärkein ja määrittää mille tasovalinnalle yhteensä summaus lasketaan raportin loppuun. Järjestysluku 2 on toiseksi merkittävin välisummauksen taso, ja niin edelleen.

O

Otsikko-sarakkeessa merkitään riippuen siitä, halutaanko kyseisen tiedon vaihtuessa erillinen otsikkorivi, joka on esim. ryhmän tai mallin nimi. Otsikko kannattaa valita silloin, kun se katsotaan tärkeäksi tiedoksi raportissa. Mikäli taso, jolle valinta on tehty, vaihtuu usein, niin suuri joukko erillisiä otsikkorivejä saattaa joskus haitata raportin luettavuutta. Suosittelemme käytettäväksi valintaa vain 1. tasolla.

S

Sivunvaihto; kun määrätyn tasonumeron vaihtuessa halutaan alkavan uusi sivu, niin merkitään tason kohdalla tähän sarakkeeseen ✓.

Raportin tulostaminen

Valitse raportille haluamasi tulostustapa Tulostuslaite-valinnalla:

  • Tiedosto-valinnalla raportti tulostuu Raportit-hakemistoon CSV-tiedostona.

    • Jos otat raportin tiedostoksi, niin nimikenttään tulostuu tieto tarkimman tason mukaan; huomioi tämä, mikäli haluat esimerkiksi mallinimen raportille

  • Esikatselu-valinnalla saat tallennettua ottamasi raportin PDF:ksi valinnalla ja tallentamalla raportin kun se on tulostunut esikatseluun.

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F4 Tulosta 

Aloittaa raportin tulostuksen.

F5 Tallennus

Avaa apuruudun, jossa voit tallentaa tekemäsi raporttipohjan. Huomioi, että avautuvalta ruudulta tulee valita F5 Lisää uusi, jos myös aiempi raporttipohja, jota on muutettu halutaan säilyttää. Lisäksi tässä tilanteessa kannattaa antaa uudelle raporttipohjalle yksilöllinen nimi. Valinnalla F4 tallenna muutettu raporttipohja korvaa aiemman pohjan.

F6 Tallennetut

Vie ohjelman alussa esiintulevaan apuruutuun, josta voi hakea aiemmin tallennetun raporttipohjan.

F10 Poistu

Palaa Ostot-valikkoon tulostamatta raporttia


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.