Skip to main content
Skip table of contents

Asiakaslistaus

Asiakaslistaus-ruudulta voit tulostaa asiakkaiden tiedot.

Asiakkaiden rajaus voidaan tehdä asiakasnumeron tai ryhmän perusteella. Lisäksi voidaan rajata asiakastyypit ja asiakaslajit. Asiakastiedot saadaan tulosteelle asiakasnumeron tai nimen mukaan järjestettynä.

Asiakaslistaus.PNG

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.