Skip to main content
Skip table of contents

Custobar

Custobar on asiakasdatan ja markkinoinnin hallintaan kehitetty järjestelmä, joka voidaan integroida Teksoon Solteq Connectorin avulla. Custobar-integroinnin avulla on mahdollista luoda asiakassegmenttejä ja lähettää monikanavaista viestintää (email, SMS, push-notifikaatiot, bannerit sivulla, Google Ads-kampanjat jne.)​ sekä luoda automaatioita.

Integraation tarjoamia hyödyllisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

  • Asiakkaiden ostokäyttäytymiseen perustuvat viestit, joihin voidaan esimerkiksi lisätä markkinointimateriaalia.

  • ​Viestinnän kohdentaminen asiakasryhmien perusteella.

  • Custobarin 360° asiakasnäkymä, jonka avulla on helppo visualisoida asiakkuus ja kaikki sen tapahtumat aikajanalla asiakaspalvelun tai myymälähenkilöstön käyttöön.

  • Kaikki asiakas-, osto- ja tapahtumadata koostettuna helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, jossa kyseisiä tietoja voidaan hyödyntää kohdennetussa markkinoinnissa.

  • Asiakaskohtaisten Custobarista löytyvien etujen hyödyntäminen Tekson kassamyynnissä (edut luodaan ulkopuolisessa järjestelmässä).

Asiakas- sekä myyntidata saadaan kerättyä järjestelmään sekä kivijalkamyymälöistä että verkkokaupasta.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Tekson ja Custobarin välillä siirtyvät tiedot, kun integraatio on otettu käyttöön.  Tiedonsiirron tiheys voidaan määritellä erikseen; esimerkiksi asiakastiedot voidaan siirtää kerran päivässä, ja myyntitiedot kerran tunnissa.

Siirrettävät tiedot

Siirtosuunta

Huomioitavaa

Asiakastiedot

Tekso → Custobar

Custobariin viedään erikseen määriteltävät Tekson asiakastiedot (käyttöönoton määrittelytyöpaja).

Custobar päättelee kanta-asiakkuuteen liittyvät tiedot integraatiosanomista. Kanta-asiakkuuteen liittyvät tiedot määritellään erikseen.

Markkinointiluvat

Custobar → Tekso

Custobarista voidaan hakea uudet ja muuttuneet asiakkaan markkinointilupatiedot.

Tuotetiedot

Tekso → Custobar

Teksosta tuodaan Custobariin kaikki aktiiviset tuotteet. Tuotetiedot siirretään tarkimmalla tasolla (EAN-koodi)

Optiona: Kaikkien tuotteiden mukana voidaan siirtää EAN-koodin yhteissaldo sekä myymäläkohtainen saldo.

Myyntitiedot

Tekso → Custobar

Myyntitieto haetaan Tekso Cloudin tietokannasta.

Mahdollisuus myös liittää asiakkaita kanta-asiakasohjelmaan myynnin yhteydessä; tällöin Custobar voi lähettää liittymisohjeet asiakkaalle.

Verkkokauppatilaukset

Verkkokauppa → Custobar

Tilausten statustiedot on mahdollista siirtää verkkokaupasta Custobariin.

Verkkokaupan ja Custobarin välinen integraatio ei sisälly normaaliin käyttöönottopalveluiden tai integraation laajuuteen. Tämä sovitaan ja tilataan erikseen.

Asiakasedut

Tekso → Custobar → Tekso

Custobar sisältää tiedot ulkopuolisessa järjestelmässä luodusta asiakaseduista; Tekso tarkistaa Custobarilta mahdolliset asiakasedut asiakkaan tunnisteen (puhelinnumero) perusteella, ja etua voidaan tällöin hyödyntää Tekson kassalla. Edun käyttö merkitään Teksossa, ja se päivittyy heti Custobariin. Asiakasetujen haku ja käytön kirjaus toimii reaaliaikaisesti.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.