Skip to main content
Skip table of contents

Tarjouksen muuttaminen myyntitilaukseksi

Voit muuttaa tarjouksen myyntitilaukseksi kahdella tavalla:

  • Voit kopioida tarjouksen myyntitilaukseksi, jolloin myyntitilaukselle tulee uusi tilausnumero ja tarjous jää koneelle näkyviin alkuperäisellä numerolla.

  • Vaihtoehtoisesti voit muuttaa tarjouksen tyypin myyntitilaukseksi, jolloin myyntitilauksen numeroksi tulee aiemmin tehdyn tarjouksen numero.

Tarjouksen kopiointi myyntitilaukseksi

  1. Hae olemassa oleva tarjous ruudulle. Katso myös Vanhan myyntitilauksen tai tarjouksen haku ruudulle ja muuttaminen.

  2. Paina F12 Kopioi.

  3. Muuta tilauksen tyypiksi Myyntitilaus.

  4. Anna tilaukselle asiakasnumero ja myyjä.

  5. Paina F4 Tallenna.

Tarjouksen muuttaminen myyntitilaukseksi

  1. Hae olemassa oleva tarjous ruudulle. Katso myös Vanhan myyntitilauksen tai tarjouksen haku ruudulle ja muuttaminen.

  2. Muuta tyypiksi Myyntitilaus.

  3. Paina F4 Tallenna.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.