Skip to main content
Skip table of contents

Rivitietojen syöttäminen tuote- tai tuotekoodikohtaiselle kampanjalle/hinnastolle

Tuote- ja tuotekoodikohtaisessa kampanjarivissä alennus voidaan antaa joko prosenttina, jolloin ohjelma laskee automaattisesti kampanjahinnan tai kampanjahintana, jolloin ohjelma laskee automaattisesti alennusprosentin.

  1. Valitse Rivityyppi, eli onko kyseessä Tuote vai Tuotekoodi.

  2. Anna rivityypistä riippuen tuote/tuotekoodi; voit hakea tämän myös painamalla F7 Lista.

  3. Jos tuotteella on Ei varastoseurantaa -valinta aktiivisena, voit antaa kampanjassa kampanjakohtaisen ostohinnan. Muuten ostohintana näytetään tuotteen ostohinta, josta myös kampanjakate lasketaan ruudulle.

    • Huomioi, että keskihinnoitelluissa tuotteissa todellinen kate määräytyy myyntihetken mukaisen keskiostohinnan mukaan.

  4. Määritä tuotteen/tuotekoodin kampanjahinta. Alennuksen voi antaa hyödyntäen Alennus % -kenttää, tai voit syöttää alennetun hinnan suoraan Kampanjahinta-kenttään.

  5. Mikäli kyseessä on pakettikampanja anna paketin tiedot; katso pakettityypeistä ohjeen kohta Pakettikampanjat.

  6. Tallenna rivin tiedot painamalla F4 Tallenna.

  7. Syötä halutessasi seuraavat kampanjarivit rivin tallennuksen jälkeen painamalla F3 Uusi.

  8. Kun kaikki rivit on tallennettu, voit poistua rivien syötöstä poistua painamalla F10, jolloin kampanjan rivit päivittyvät myös pääruudulle. Kun poistut kampanjoiden ylläpidosta painamalla F10, kysyy ohjelma halutaanko tulostaa aktivoidut hintatulosteet. Voit tulostaa tulosteet myös myöhemmin tuotteen perustietojen kautta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.