Skip to main content
Skip table of contents

Asiakkaat

Asiakkaat-ruudulla hallinnoidaan asiakastietoja.

Perustiedot

Kenttä

Selitys

Asiakasnumero

Asiakkaan yksilöivä numero. Uutta asiakasta perustettaessa ohjelma ehdottaa seuraavaa vapaata asiakasnumeroa, mutta numero voidaan myös itse muuttaa. Monimyymäläympäristöissä jokaisella myymälällä on oltava oma asiakasnumeroalueensa. Asiakkaiden perustaminen on mahdollista myös kassaohjelmassa.

Nimi 1

Asiakkaan nimi. Ensimäiseen kenttään on suositeltavaa syöttää asiakkaan sukunimi ja jälkimmäiseen kenttään etunimi.

Nimi 2

Asiakkaan nimeä täydentävä osa. Yritysasiakkailla voidaan nimi1:seen antaa esim. yrityksen koko nimi, ja nimi2:seen tarkentaa mitä osastoa asiakasnumero koskee.

Asiakasryhmä

Ryhmän numero, johon asiakas kuuluu. Asiakasryhmiä ylläpidetään erikseen.

Yhteystiedot-välilehti

Asiakkaat-ruutu, Yhteystiedot-välilehti

Kenttä

Selitys

Luokka

Asiakkaan luokka voidaan määritellä, jolloin esim. asiakaspostituksessa voidaan tehdä rajauksia luokan perusteella.

Laji

Kenttään voidaan vapaasti merkitä esimerkiksi N5, jossa N voisi merkitä naista ja 5 jotakin liikkeessänne sovittua ikäryhmää. Asiakaslajia voidaan hyödyntää asiakaspostituksessa.

S.aika/Hetu/Y-tunnus

Kenttään voidaan syöttää asiakkaan syntymäaika, jolloin asiakaspostitushyödyntää tätä tietoa. Mikäli asiakkaan luokkana on yritys, syötetään tähän kenttään asiakkaan Y-tunnus, jolloin tieto tulostuu myös asiakkaan laskulle. Jos laskutusasiakkaalla on käytössä verkkolaskutus, niin y-tunnus on pakollinen tieto.

Postiosoite/Maa

Jos asiakkaalle on määritetty posti- ja jakeluosoite, käytetään tulosteissa Toimitusosoitetta (lasku, lähete) ja myyntitilauksen tulosteilla (tilaus, keräilylähete) tulostetaan molemmat osoitetiedot omiin kenttiinsä; muussa tapauksessa käytetään postiosoitetta.

Jos maatieto halutaan erikseen näkyviin laskulomakkeelle ja myyntitilauksen tulosteille postiosoitetietojen alapuolelle, voidaan tieto syöttää tähän kenttään. Maa-kenttää ei ole mahdollista syöttää asiakkaan tietoihin kassaohjelmassa. Jos maatieto on annettu ja se on jotain muuta kuin Suomi, ei asiakkaalle tallennettavalle Y-tunnukselle tehdä muototarkistusta.

Postituslupa

Määrittää, saako asiakkaalle lähettää markkinointipostia kirjeitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Jos kaikki kolme ruutua on valittuna, on postitus sallittu kaikilla ko. välineillä. Varsinainen postitus tapahtuu kohdassa Asiakaspostitus.

Yhteyshenkilö

Asiakkaan yhteyshenkilö. Lisää yhteyshenkilöitä voidaan antaa Yhteyshenkilöt-välilehdellä.

Puhelin

Asiakkaan puhelinnumero. Informatiivinen tieto.

Matkapuhelin

Asiakkaan matkapuhelinnumero. Matkapuhelinnumero ja sitä koskeva postituslupa täytetään kaikille asiakkaille, jotka ovat sallineet tekstiviestimarkkinoinnin. Tekstiviestimarkkinointi on ohjelman maksullinen lisäpiirre.

Fax

Asiakkaan faxnumero. Informatiivinen tieto.

Sähköposti

Asiakkaan sähköpostiosoite (max 60 merkkiä). Sähköpostiosoite ja sitä koskeva postituslupa täytetään kaikille asiakkaille, jotka ovat sallineet sähköpostitse tehtävän asiakasmarkkinoinnin.

Viite

Haluttaessa viite-kenttään syötetty tieto tulostuu laskulle. Tämä on erikseen parametroitavissa Solteqin toimesta, joten ottakaa tarvittaessa yhteyttä asiakastukeemme.

Laskutusasiakas

Jos tavarat ja lasku toimitetaan eri asiakkaille, voidaan tähän kenttään syöttää asiakasnumero, jolta tavarat laskutetaan.

Tyyppi

Määrittelee asiakkaan tyypin: 

 • Laskutusasiakas (LA) on yleisimmin käytetty tyyppi luotolle myytäessä.

 • Laskutusasiakas ALV 0 (LA0) saa ostaa tuotteita verottomasti. Windows-kassa vähentää myyntihinnasta automaattisesti veron osuuden ja asiakkaalle tulostuu kuitti ja lasku verottomana.

 • Tiliasiakas (TA) käy lyhentämässä velkaansa säännöllisesti kassalla tai maksaa pankkiin. Suoritukset ja mahdolliset palautukset kohdistuvat tilivelkaan ja laskuja ei lähetetä. Tiliasiakas voi olla myös Tekson Tilinhoito-ohjelman piiriin kuuluva asiakas, jolloin asiakkaille lähetetään lasku kuukausittain. Tilinhoito-toiminto on maksullinen lisäpiirre, josta on oma ohjeensa.

 • Henkilökunta (TH)

 • Käteisasiakas (KA) voi ostaa vain käteisellä. Asiakastietoja pidetään yllä postituksen tai Tekson bonusjärjestelmä-ohjelman vuoksi.

 • Sovitusasiakas (SA) voi ottaa tuotteita sovitukseen, muttei velaksi.

 • Yleisasiakas (MA) perustetaan, kun asiakkaalle halutaan myydä luotolla, mutta tiedot eivät mene myyntireskontraan. Yleisasiakas ei voi ottaa tuotteita sovitukseen.

 • Osamaksuasiakas tarkoittaa käytännössä samaa kuin laskutusasiakas.

Maksuehto

Mikäli asiakkaalla on maksuehto, joka poikkeaa liikeperustiedoissa olevasta oletusmaksuehdosta, tehdään valinta tässä. Mikäli maksuehtoa ei anneta, antaa ohjelma asiakasta laskutettaessa oletusmaksuehdoksi liikeperustiedoissa olevan yleisen maksuehdon.

Alennus

Kenttään voidaan antaa valmis alennusprosentti esim. henkilökunnalle. Asiakkaalle myytäessä kassa laskee alennuksen automaattisesti ostosten loppusummasta. Parametroinnilla voidaan määrittää annetaanko asiakkaalle loppusumma-alennusta myös jo alennetuille riveille (esim. kampanjarivit).

Kuukausierä

Kentällä on merkitystä vain, mikäli käytössä on Tilinhoito-ohjelma. Tilinhoito-toiminnosta on erillinen ohje.

Luottoraja

Määrää rajan, mihin asti asiakkaalle voidaan myydä luotolla. Jos luottorajaa ei anneta, ei kentällä ole merkitystä. Kassaohjelmassa raja voidaan tarvittaessa myös ohittaa.

Velkasaldo

Näyttää asiakkaan sen hetkisen velkasaldon.

Sovitussaldo

Näyttää asiakkaan sen hetkisen sovituksessa olevan summan.

Korttistatus

Informatiivinen kenttä, liittyy Bonusjärjestelmään.

Sulkutila

Määrittelee asiakkaan luottotilin tilan.

 • Tili OK = Myynti luotolle sallittu

 • Kortti kadonnut = Varmista henkilöllisyys/ota kortti pois.

 • Ostokiellossa = Ei myyntiä luotolle

 • Perinnässä = Ei myyntiä luotolle

 • Tili lopetettu = Ei myyntiä luotolle

Häiriölupa

Kentällä on merkitystä vain, mikäli käytössä on Tilinhoito-ohjelma. Tilinhoito-toiminnosta on erillinen ohje.

Poikk.kk-erä

Kentällä on merkitystä vain, mikäli käytössä on Tilinhoito-ohjelma. Tilinhoito-toiminnosta on erillinen ohje.


Lisätiedot 1-välilehti

Verkkolaskua koskevat tiedot näkyvät vain jos Finvoice-verkkolaskutus on käytössä (toiminto on veloitettava lisäpiirre).

Asiakkaat-ruutu, Liästiedot 1-välilehti

Kenttä

Selitys

Luontipäivä

Kenttään päivittyy tieto asiakkaan perustamispäivästä.

Muutospäivä

Kenttään päivittyy tieto asiakkaan viim. tallennuspäivästä.

Viimeisin ostopvm

Kenttään päivittyy tieto viimeisimmän asiakkaan tekemän oston pvm:stä.

Viimeisin osto

Kenttään päivittyy tieto viimeisimmän asiakkaan tekemän oston summasta.

Viimeisin mainoskirjepvm

Kenttään päivittyy tieto pvm:stä, jolloin asiakkaalle on viimeksi tehty asiakaspostitus.

Viimeisin vastauspvm

Ei käytössä.

Lisätiedot

Informatiivinen kenttä.

Toimitusehto

Asiakkaalla käytössä oleva toimitusehto.

Toimitustapa

Asiakkaalla käytössä oleva toimitustapa.

Hintaryhmä

Asiakkaalla käytössä olevan tukkuhintaryhmän numero. Mikäli tukkuhintatoiminto on käytössä, ehdottaa ohjelma asiakkaalle myytäessä tuotteen hinnaksi ko. hintaryhmän mukaista tuoteperustiedoissa tai hinnoittelussa olevaa hintaa. Katso myös kohta 6.26 Asiakasryhmät.

Hinnasto

Asiakkaalla käytössä olevan hinnaston numero. Mikäli kentässä on hinnastotieto, niin hinnastopainike ja hinnaston voimassaoloaika näytetään kentän alapuolella. Katso myös Kampanjat/hinnastot sekä Asiakasryhmät.

Teksoon integroidussa WooCommerce-verkkokaupassa on mahdollista myös käyttää asiakaskohtaisia hinnastoja. Asiakkaan tietojen tulee tällöin olla perustettuina Teksoon, ja asiakkaan pitää olla tunnistautunut verkkokaupassa.

Myyjä

Myyntitilauksissa ja laskun syötössä käytettävä myyjänumero, jolle myynnit kirjautuvat.

Myymälä

Myyntitilauksissa ja laskun syötössä käytettävä myymälänumero, jolle myynnit kirjautuvat.

Valinta

Selitys

Laskutuslisä

Mikäli asiakkaalle halutaan laskutuslisä, täytyy kohdassa olla väkänen. Lisäksi laskutuslisä täytyy olla määritettynä liikeperustietoihin.

Toimitusmaksu

Kenttä ei ole käytössä

Kuukausilaskutus

Jos asiakkaalle lähetetään lasku esim. vain kerran kuukaudessa, voidaan kohtaan laittaa väkänen. Asiakasta laskutetaan vain silloin, kun laskutusehdotuksessa valitaan Kuukausilaskutus

Lähetteelle viivakoodi

Mikäli valinta on aktiivinen, tulostuu ko. asiakkaalle tulostettavaan lähetteeseen viivakoodit. Edellytys on, että käytössä on kappaletavarapuolen ominaisuudet sekä tuotteella on käytössä ean-koodi (tai Tekson luoma koodi on tallennettu 13-merkkisenä). Ota tarvittaessa yhteyttä asiakastukeemme

Factoring-laskutus

Merkataan niille asiakkaille, joiden laskut lähetetään Factoring-laskuina. Valinta on näkyvissä, mikäli Factoring on Teksossa käytössä.

Info näytetään

Asiakkaan selitepainike näytetään punaisena perustiedoissa ja myyntiohjelmien asiakasruudulla. Kassalla asiakkaan selite tulee automaattisesti näytölle, kun myyntiriveiltä tai loppusummaruudulta valitaan asiakas asiakasnumero + F5 asiakas –painikkeella tai kun asiakas tunnistetaan asiakaskortilla.

Verkkomaksupalvelu

Käytetään verkkokaupan integraatiossa asiakkailla, joiden laskut muodostuvat verkkokaupasta Teksoon tulevien myyntitilausten toimituksista.

 • automaattilaskutuksessa kullekin lähetteelle muodostuu oma lasku

 • manuaalilaskutuksessa laskulle voi ottaa vain yhden lähetteen

 • laskun viitteeksi muodostuu muodostuu myyntitilausnro + tarkiste

 • verkkokauppamaksun mahdollinen palkkio hoidetaan maksuehdolla, johon alennukseksi on annettu odotuskuluprosentti

 • lasku tulostuu vain tulostettavaksi tai esikatseluun (ei e-kirjeeseen)

Lasku sähköpostiin

Valitse asiakkaalle joka haluaa laskun sähköpostitse. Toiminto edellyttää että laskun sähköpostilähetys on parametroitu päälle. Ota tarvittaessa yhteys Solteq asiakastukeen.

Kuitti kysytty

Kuitti sähköpostiin

Ei paperikuittia

Mikäli Teksoon on parametroitu kuitin lähetys sähköpostitse -toiminnallisuus, kysyy kassa kuitin tulostusvaiheessa ja kuittikopiota tulostettaessa tulostustavan ja se on päivitettävissä tässä yhteydessä asiakkaan tietoihin. Tulostustapa kysytään vain niissä myynneissä, joissa myynti kohdentuu asiakkaalle.

Lisätiedot2-välilehti

Välilehti on näkyvissä silloin, kun bonusjärjestelmä on käytössä. Bonusjärjestelmän käytöstä on erillinen ohje.

Yhteyshenkilöt-välilehti

Asiakkaat-ruutu, Yhteyshenkilöt-välilehti

Välilehdellä voidaan syöttää 10 eri yhteyshenkilön tiedot. Tietoja voidaan hyödyntää asiakaspostituksessa, jossa osoitetarrat voidaan valita tulostettavaksi myös kaikille yhteyshenkilöille. Lisäksi yhteyshenkilöt ruudulle voidaan syöttää vakiomuotoisena asiakkaan lasten tiedot, jolloin asiakasmarkkinoinnissa voidaan hyödyntää myös valintaa Rajataan henkilöt, jolla on lapsia. Lasten merkitseminen asiakkaan yhteyshenkilötietoihin on ohjeistettu sivulla Lasten tiedot asiakastiedoissa .

Sovitukset

Voit avata Sovitukset-painikkeesta erillisen Sovituksessa olevat tuotteet -ruudun, jossa on listattuna kyseiselle asiakasnumerolle kirjaantuneet sovitustapahtumat.

Kyseessä on maksullinen lisäpiirre. Ota tarvittaessa yhteys Solteqin asiakastukeen.

Sovituksessa olevat tuotteet -ruutu

Jos asiakkaalla on tällä hetkellä sovituksessa olevia tuotteita, ruudulla näkyvät ainoastaan ne. Painamalla tällöin F2 Kaikki sovitukset –painiketta saat näkyviin asiakkaan kaikki sovitustapahtumat, eli myös palautetut/mitätöidyt sovitukset.

Asiakkaan kaikki sovitustapahtumat

Jos asiakkaalla ei ole tällä hetkellä sovituksessa olevia tuotteita, näkyvät ruudulla oletuksena kaikki sovitustapahtumat.

Tuplaklikkaamalla sovitustapahtuman riviä tai ✓Valitse -painikkeella saat avattua sovitustapahtuman kuitin Kuittien selailu -ruudulla.

Funktionäppäimet 

Kenttä

Selitys

F2 Viimeiset tapahtumat

Avaa erillisen Asiakastapahtumat-ruudun.

F3 Uusi

Avaa uuden asiakasnumeron.

F4 Tallenna

Tallentaa tehdyt muutokset.

F5/F6

Edellinen/seuraava asiakas.

F7 Lista

Avaa erillisen Asiakaslista-ruudun, jossa voit hakea asiakkaita numeron, nimen tai ryhmän perusteella.

F8 Poista/Peruuta

Poistaa asiakkaan. Asiakasta ei saa poistaa mikäli asiakkaalla on tapahtumia. Painikkeen tilalla on peruuta –painike silloin, kun ollaan perustamassa uutta asiakasta.

F9 Tulosta

Tulostaa haluttujen asiakkaiden tiedot paperille. Asiakkaiden rajaus voidaan tehdä asiakasnumerolla tai ryhmällä. Lisäksi voidaan rajata asiakastyypit ja asiakaslajit. Asiakastiedot saadaan tulosteelle asiakasnumeron tai nimen mukaan järjestettynä.

F11 Vaihda

Toiminnolla voidaan vaihtaa asiakkaan numero toiseksi, jolloin vanha
asiakasnumero asiakasnumero poistuu rekisteristä ja asiakkaan historiatiedot päivittyvät automaattisesti uudelle numerolle. Monimyymälä-ympäristössä kyseessä on pääpaikan toiminto.

F12 Selite

Tieto on informatiivinen kenttä, johon voi antaa asiakkaasta tarkempaa tietoa. Selite saadaan näkyviin mm. kassalla asiakastiedot –ruudulla.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.