Skip to main content
Skip table of contents

Inventointiaikojen tallennus (inventointipäivä ja kohdistuspäivä)

Ennen kuin inventointia voidaan alkaa syöttämään, määritetään Teksoon inventointiajat, joiden perusteella ohjelma kohdistaa inventoinnin tuloksen oikean ajankohdan. Lisäksi määritetään inventoitava myymälä tai myymälät. Inventointiaika pitää laittaa erikseen jokaiselle myymälälle.

Tarkista, että ohjelman ehdottama ryhmäväli on oikein.

Jos inventointia on tehty aiemminkin, näkyvät edelliset ajat ruudun yläosassa. Näistä aiemmista inventointiajoista kannattaa vähintään kaksi edellistä inventointiaikaa (per myymälä) jättää näkyviin; aiemmat inventointiajat voi tarvittaessa poistaa.

Painamalla F7 Lista saat myymälälistan tai ryhmälistan tarvittaessa näkyviin. Toimittajarajausta ei tarvitse antaa, jos tarkoituksena on inventoida koko varasto.

Jos inventointi halutaan suorittaa tuoteryhmittäin ja/tai toimittajittain, tulee jokaiselle ryhmä- ja toimittajavälille perustaa oma inventointiaika. Virheiden välttämiseksi on kuitenkin suositeltavaa inventoida koko varasto yhdellä kertaa.

Inventointiaikojen tallentaminen

 1. Paina Inventoinnin aloitus-ruudulla F3 Uusi.

  Inventoinnin aloitus -ruutu

 2. Syötä inventoitavan Myymälän numero.

  Myymälänumeron syöttäminen

 3. Syötä tarvittaessa

  • Ryhmäalku/loppu ja/tai

  • Toimittaja alku/loppu

   • Koko varastoa inventoitaessa tarkista oletusryhmärajaus ja jätä toimittajakentät rajaamatta.

 4. Syötä Inventointipäivä ja Kohdistuspäivä.

  Inventointipäivän ja kohdistuspäivän syöttäminen

 5. Paina F4 Tallenna.

 6. Kun inventointiaika on syötetty, voidaan aloittaa varsinainen inventoinnin syöttö Teksoon.

Inventoinnin syötön aloittamisen jälkeen kohdistuspäivää ei voi enää muuttaa, mutta inventointipäivää voi tarvittaessa muuttaa niin pitkään kuin inventointia ei ole vielä päivitetty. Jos inventointiaikoja joudutaan muuttamaan, saat rivin uudelleen käsittelyyn tuplaklikkaamalla sitä hiirellä. Tällöin kyseinen rivi tulee ruudun alaosaan näkyviin ja siihen voidaan tehdä tarvittavat muutokset. Tallenna lopuksi tiedot painamalla F4.

Kentät

Kenttä

Selitys

Myymälä

Myymälän numero.

Ryhmäalku/loppu

Ryhmärajaus.

Toimittaja alku/loppu

Toimittajarajaus.

Inventointipäivä

Inventointipäivän merkitys on erittäin oleellinen; sillä ohjelmalle kerrotaan minkä illan varastotilanne inventaariin syötetään.

Inventoinnin päivityksen yhteydessä ohjelma laskee kohdistuspäivän varastokappaleet ja -arvon sen perusteella mitä inventointipäivän varastotilanteeksi on laskettu; ohjelma huomioi laskennassa inventointipäivän ja kohdistuspäivän väliset varastoon vaikuttavat myynti-, tulo-, siirto- sekä poistotapahtumat. Katso tarkemmin kohdasta Inventoinnin päivitys.

Inventointia voidaan todellisuudessa syöttää useampana päivänä, mutta on huomioitava että kaikki inventointiin syötettävät määrät ovat niitä määriä, minkä verran tavaraa on varastossa Teksoon määritettynä inventointipäivänä klo 24.00. Teksoon syötetty inventointipäivä voi olla vain yksi tietty päivä (per myymälä ja annettu ryhmä/toimittajarajaus).

Kohdistuspäivä

Kohdistuspäivällä tarkoitetaan tilinpäätöspäivää tai muuta tiettyä ajankohtaa, jonka varastotilannetta halutaan raportoida inventoinnin jälkeen. Kohdistuspäivä on aina kuukauden viimeinen päivä.

Päivitetty

Kenttä jätetään tyhjäksi, sillä ohjelma huolehtii tämän kentän päivittämisestä inventointipäivityksen yhteydessä.

Tila

Inventoinnin tila voi olla:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.