Skip to main content
Skip table of contents

F5 Asiakas

Tehdessäsi myyntiä bonusjärjestelmään, laskutus/tilimyyntiä, tai kirjattaessa suoritusta sinun on annettava asiakas/yrityskohtainen asiakastieto. Asiakas voidaan valita myynnin yhteydessä tai sen jälkeen kun olet painanut F6 Loppusumma -painiketta

Voit myös perustaa kassalla asiakkaan, jota ei löydy entuudestaan asiakasrekisteristä.

Vedä magneettijuovallinen bonuskortti F6 Loppusumman jälkeen ilman, että painat F5 Asiakas.

Viivakoodillinen asiakastunniste voidaan lukea suoraan myyntitilassa, jolloin asiakastiedot ilmestyvät suoraan myyntiruudulle Asiakas-kenttään.

Asiakastietoruudussa näkyvät asiakkaan perustiedot. Näppäintoiminnolla F3 Muuta tietoja pääset lisäämään tai muuttamaan asiakkaan tietoja.

Mikäli asiakkaan taakse on annettu lisätietoja selitteeseen ja Info näytetään -valinta on päällä, näkyy F8 Selite -painike punaisena. Selitetiedot tulevat automaattisesti näkyviin loppusummaruudulla kun asiakas tunnistetaan asiakaskortilla tai antamalla asiakasnumero + F5 Asiakas. 

Asiakastiedot

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

 F2 Lista

Antaa listan asiakasrekisterin asiakkaista.

F3 Uusi asiakas

Kassalla perustetaan uusi asiakas asiakasrekisteriin.

F4 Toimitustiedot

Mikäli halutaan käyttää asiakkaan/yrityksen omista osoitteista poikkeavia toimitustietoja.

F5 Tapahtumat

Tapahtumista nähdään asiakkaan lähete, laskutus ja tilimyynti tapahtumat ja näiden suoritukset.

F6 Raportti

Asiakastiedoista voidaan tulostaa asiakastiedot ilman ostostapahtumaa.

F7 Tilapäisasiakas

Käytetään jos kuitille halutaan asiakkaan tiedot. Tästä ei synny asiakasnumeroa ja tiedot ei tallennu asiakas rekisteriin. Toiminto ei ole mahdollinen, jos käytetään bonusjärjestelmää.

F8 Selite 

Riveille voidaan antaa asiakkaasta yksilöidympää tietoa. Kenttä on informatiivinen. Mikäli asiakkaan taakse on annettu lisätietoja selitteeseen ja asiakkaalle on täpätty toiminto 'Info näytetään', näkyy selite -painike punaisena. Loppusummaruudulla asiakasta tunnistettaessa asiakaskortilla tai antamalla asiakasnumero + F5 asiakas selitetiedot tulevat automaattisesti näkyviin.

F9 Tilaukset

Tulostaa asiakkaan tehdyn tilausluettelon. Tilauksista noudetaan myyntitilaukset, jotka halutaan maksaa kassaan.

F10 Poista

Ohjelma palaa myyntiruutuun.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.