Skip to main content
Skip table of contents

Basware

Basware on hankinnasta maksuun- ja verkkolaskutusratkaisu, joka voidaan integroida Teksoon Solteq Connectorin avulla. Teksosta siirtyvistä ostotilauksista voidaan kohdistaa Baswaressa tiedot laskuille.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Tekson ja Baswaren välillä siirtyvät tiedot, kun integraatio on otettu käyttöön.

Siirrettävä tieto

Siirtosuunta

Huomioitavaa

Ostotilaukset

Tekso → Basware

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.