Skip to main content
Skip table of contents

Listaukset tiedostoon

CSV-muotoiset listaukset 

Mikäli listaus halutaan CSV-muotoisena, tulee yleisparametreissa olla perustettuna parametri POSTIED, jonka ensimmäisellä rivillä määritetään polku ja tiedostonimi, johon listaus tulostetaan. Toisella rivillä on teksti EXCEL. Ota tarvittaessa yhteyttä Solteqin asiakastukeen parametrin määrittämiseksi.

POSTIED-parametri


Yleisparametrit löytyvät ohjelmasta kohdasta F7 Perustiedot → Parametrit → Yleisparametrit.

Kun asiakaspostituksessa valitaan postitustavaksi mainoskirje tai tekstiviesti, tekee ohjelma CSV-muotoisen listauksen asiakkaista POSTIED-parametrin osoittamaan paikkaan. Listauksia tehdessä otetaan huomioon asiakasperustiedoissa olevat Postituslupa-valinnat.

  • Tekstiviesti-postitustavalla tulee listaukseen mukaan vain ne asiakkaat, joille asiakastiedoissa on valittu mukaan postituslupa Matkapuhelin-kohtaan.

  • Jos käytetään Mainoskirje-valintaa, voidaan tehdä postitustavan lisävalinta, jolla valitaan tehdäänkö CSV-listaus asiakkaista, joilla on asiakastietoihin määritettynä kirjelupa vai asiakkaista joilla on asiakastietoihin määritettynä sähköpostilupa tai voidaan listata asiakkaat joilla molemmat edellä mainitut postitusluvat. Valinta tehdään postitustavan lisärajauksilla Kirjepostitus ja Sähköpostitus. Mikäli kumpaakaan postitustavan lisärajausta ei rajata, csv-listaus ei välitä postitusluvista vaan listaa kaikki asiakkaat joissa muut rajauskriteerit täyttyvät.

Listaukseen tulostuvat seuraavat tiedot: ASIAKASNUMERO, ETUNIMI, SUKUNIMI, NIMI2, LAHIOSOITE, POSTIOSOITE, BONUSOSTOT, BONUSHYVITYS, SEURBONUSPORR, KÄYTTÄMÄTÖN BONUS, VELKASALDO, MATKAPUHELIN, SÄHKÖPOSTI, OSTOT.

Edellä mainitut kenttänimet tulevat myös otsikoksi ensimmäiselle riville.

TXT-muotoiset listaukset

Jos asiakaspostituksessa halutaan käyttää TXT-muotoisia listauksia, tulee Tekson levyaseman juureen olla perustettuna wtsiirto-niminen kansio ja POSTIED-parametria ei ole perustettuna. Tällöin listaus tallentuu ko. kansioon nimellä mainosNN.txt. NN tarkoittaa kyseisen työaseman numeroa.

Listaukseen tulostuvat seuraavat tiedot: AS.ETUNIMI, AS.SUKUNIMI, OSOITE, POSTIOSOITE, BONUSOSTOT, BONUSHYVITYS, SEURAAVA HYVITYS, SEURAAVAAN HYVITYKSEEN TARVITTAVAT OSTOT EUROINA.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.