Skip to main content
Skip table of contents

Click & Collect -tilaukset

Click & Collect -tilauksella tarkoitetaan verkkokaupassa varattua tilausta, joka noudetaan ja maksetaan valitusta myymälästä. Tilauksen voimassaoloaika (tilauspäivästä tai keräyspäivästä laskettuna) on mahdollista asettaa päivinä. Click & Collect -varaus merkitsee tuotteen varatuksi, ja vaikuttaa varaston vapaan saldon laskentaan.

Monimyymäläympäristössä paikallisessa myymälässä näytetään vain oman myymälän Click & Collect -tilaukset

Ilmoitus avoimista tilauksista kassalla

Kun Tekson kassa käynnistetään tai kassan ollessa päällä, Windowsin alapalkkiin tulee ilmoitus, mikäli Tekso on vastaanottanut uuden Click & Collect -tilauksen, tai jos Teksossa on avoimia (keräämättömiä) Click & Collect-tilauksia.

Viesti tulee alapalkkiin vain silloin, kun kassa on aloitusnäkymässä. Kun myyjänumero on syötetty, ilmoitusta ei esitetä alapalkissa.

Ilmoitus avoimista verkkokauppatilauksista

Viesti tuodaan niille työasemille ja kassoille, mitkä on erikseen määritelty Tekson perustiedoissa.

Click & Collect -tilausten hallinnointi

Klikkaamalla viestiä (tai painamalla kassalla F11 Web-keräily) pääset tarkastelemaan avoimia (vahvistettuja) tilauksia.

Ikkunan vasemmassa yläreunassa on pudotusvalikko, mistä voit valita listalle Vahvistetut, Kerätyt tai Toimitetut tilaukset.

Avoimet tilaukset

Kaikki Click & Collect -tilaukset kirjataan asiakasnumerolle 99999 (VERKKOKAUPPA-ASIAKAS).

Kun painat F2 Aseta kerätyksi, tilauksen status muuttuu Kerätty-tilaan. ja tästä lähetetään sanoma verkkokauppaan ja edelleen tieto asiakkaalle.

Muuttamalla tilauksen Kerätty-tilaan tai painamalla F3 Tulosta saat tilauksen joko A4–tulosteelle (esimerkkikuva alla) tai kuittikirjoittimelle.

A4–tulosteelta ja kuitilta löytyy viivakoodi, mikä voidaan lukea kassalla viivakoodin lukijalla, jolloin tilaus saadaan suoraan myyntiin.

Viivakoodi on 14 merkkiä pitkä, mikä sisältää asiakasnumeron (999999), sekä tilausnumeron (esim. 99999900000005).

Esimerkki tilaustulosteesta

Voit myös poistaa tilauksia ikkunan kautta painamalla F4 Poista. Tilauksen poistosta välitetään viesti verkkokauppaan.

Pääset Click & Collect -tilausruudulle myös kassan kautta valitsemalla asiakkaan ja syöttämällä asiakasnumeroksi 999999 VERKKOKAUPPA-ASIAKAS. Tilausruudun saat auki Asiakastiedot-ruudulla painamalla F9 Tilaukset.

Asiakastiedot-ruutu, Verkkokauppa-asiakas haettuna

Tilaus voidaan lukea kassalle myyntiin viivakoodista tai valitsemalla tilaus listalta. Valitsemalla listalta tilaus myyntiin onnistuu vain kassan kautta Asiakas-tiedoissa.

Click & Collect -tilauksia voidaan lukea yhdelle asiakkaalle (999999) useampi kerralla.

Asiakasta ei voi vaihtaa, kun käsitellään Click & Collect -tilauksia.

Click & Collect -tilaus haettuna myyntiin

Maksun jälkeen tilaus kirjautuu toimitetuksi ja siitä lähetetään sanoma verkkokauppaan. Kassalla voidaan myydä samalle kuitille myös muita tilauksen ulkopuolisia tuotteita. Tässä tapauksessa myydyt tuotteet kirjataan verkkokauppa-asiakkaan myynteihin.

Tilausten automaattinen poisto

Joka yö ensimmäisessä sanomapäivitysajossa tarkastellaan Click & Collect -tilausten tilauspäivämäärää. Ne avoimet ja kerätyt tilaukset, jotka ovat vanhempia kuin Tekson parametreissa määritelty päivien määrä (esimerkiksi 2 tai 3 päivää) poistetaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.