Skip to main content
Skip table of contents

Inventointipäivitys

Jotta inventoitu tilanne saadaan näkyviin Tekson varastosaldoihin, tulee inventointi päivittää sen jälkeen kun sen tulos on todettu oikeaksi. Inventoinnin päivitys-ruudulle tulevat näkyviin kaikki päivittämättömät inventoinnit, joten kannattaa tarkastaa että ohjelma ehdottaa oikeaa inventointiaikaa päivitettäväksi. Jos kyseessä on monimyymäläympäristö, voit muuttaa Lisää/poista-painikkeella Päivitetään-tietoa, mikäli kaikkien myymälöiden inventaaria ei haluta päivittää samalla kertaa.

Päivitetään-sarakkeessa on oletusarvoisesti Ei; valitse päivitys tapahtuvaksi klikkaamalla kyseistä saraketta, jolloin sarakkeeseen tulee tekstiksi Kyllä.

Inventoinnin päivitys -ruutu

Inventoinnin päivityksen tekemisellä ei kuitenkaan ole kiirettä, vaan sen voi hyvin tehdä vasta muutama päivä inventoinnin jälkeenkin.

Koska päivityksen jälkeen alkuperäistä varastotilannetta ei saa palautettua ennalleen ilman erikseen veloitettavaa Solteqin työtä, on tärkeää että päivitys tehdään vasta sitten, kun on varmistuttu inventoinnin tuloksen oikeellisuudesta ja tarkastettu siirto- sekä inventointieroraportti.

Inventoinnin päivityksessä keskihintaa käytetään vain, jossa kappalesaldo ja €-saldo ovat plus-merkkiset.

Käynnistä päivitys F4 Päivitä-painikkeella; ohjelma palaa Tekson päävalikkoon. F4 Päivitä-toiminto tilaa päivityksen Cloud-palvelimelta: tieto päivityksen tilauksesta siirtyy Cloudiin, ja päivitys suoritetaan siellä, minkä jälkeen tieto päivityksestä tulee palvelimelta Teksoon.

Voit nähdä päivityksen tilan Inventoinnin aloitusruudulla; päivitys kestää joitakin minuutteja ja on valmis, kun Inventoinnin aloituksessa Tila-kohdassa lukee Päivitetty.

Kun inventoinnin tila on Päivitetty, voit tulostaa Inventointiraportin.

Inventoinnin päivityksen jälkeen tuotteiden varastosaldot (per inventointipäivä) ovat inventoinnin mukaiset. Mikäli jollekin tuotteelle ei ole inventaarissa inventoituja kappaleita, on sen saldo päivityksen jälkeen 0 (per inventointipäivä).

Kohdistuspäivän saldo muodostuu seuraavasti:

Inventointikappaleet - inventointipäivän ja kohdistuspäivän väliset myynnit - inventointipäivän ja kohdistuspäivän väliset varastosta poistot + inventointipäivän ja kohdistuspäivän väliset varastoon tulot.

Esimerkki:

 • Inventointipäivä on 28.10 ja kohdistuspäivä 31.10.

 • Tuotteen varastosaldo 28.10 Teksossa on 4 kappaletta.

 • Tuotetta inventoidaan 5 kappaletta.

 • 29.10 tuotetta myydään 3 kappaletta, 30.10 sitä poistetaan varastosta 1 kpl ja 31.10 sitä tuloutetaan 8 kappaletta.

 • Inventoinnin päivityksen jälkeen kohdistuspäivän varastosaldo on 5 - 3 – 1 + 8 = 9 kpl.

Jos päivityksen jälkeen huomataan, että jotain tuotteita jäikin inventoimatta tai jotain inventoitiin liikaa, voidaan tehdä tarvittavat korjaukset ja päivittää sen jälkeen inventaari uudestaan. Ennen uudelleen päivitystä tulee inventointiajoista tyhjentää Päivitetty-kentän tieto (tehdään Solteqin toimesta; ota tarvittaessa yhteyttä Solteqin asiakastukeen).

Päivityksen oikeellisuuden tarkastus

Voit tarkastaa päivityksen oikeellisuuden päivityksen jälkeen tulostamalla inventointiraportin inventointipäivältä sekä kohdistuspäivältä.

 • Inventoinnin siirtoraportin kappalemäärän tulisi vastata inventointiraportin (per inventointipäivä) kappalemäärää.

 • Inventointiraportin (per kohdistuspäivä) kappalemäärän voi tarkastaa seuraavasti:

  • Tulosta kohdasta Varasto → Siirtoraportti listaus varaston muutoksista inventointipäivän ja kohdistuspäivän väliseltä ajalta.

   • Tulostettavat varastotapahtumat = Var.muutos

   • Päivät = inventointipäivää seuraava päivä – kohdistuspäivä

   • Mistä-myymälät = jätä tyhjäksi

   • Mihin-myymälät = inventoitu myymälä

   • Ryhmät = koko ryhmäväli

   • Mallinumero = jätä tyhjäksi

   • Summataso = sama kuin inventointiraportissa

   • Ryhmätaso = sama kuin inventointiraportissa

  • Jos Varaston muutos -listauksen kappalemäärä on negatiivinen, tulee tämä vähentää inventoinnin siirtoraportin kappalemäärästä, jolloin pitäisi saada sama kappalemäärä kuin kohdistuspäivän Inventointiraportissa on.

  • Jos Varaston muutos -listauksen kappalemäärä on positiivinen, tulee tämä lisätä inventoinnin siirtoraportin kappalemäärään, jolloin pitäisi saada sama kappalemäärä kuin kohdistuspäivän Inventointiraportissa on.

  • Mikäli lopputulokset eivät täsmää, tulisi selvittää mistä ryhmistä ja tuotteista erot tulevat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.