Skip to main content
Skip table of contents

Analyysiraportti

Analyysiraportti sisältää monipuoliset vaihtoehdot tulostaa ja analysoida haluamiasi tietoja valitsemasi tietokentän mukaan nousevassa, laskevassa tai numerojärjestyksessä. Jokainen raportteja ottava voi määritellä raportin sisällön ja tulostusjärjestyksen haluamakseen. Kerran suunniteltu raporttimalli voidaan tallentaa ja hakea esiin sille annetulla nimellä. Tallennetun raporttipohjan voi valita heti raporttitoimintoon mentäessä ohjelman tuomalta listalta tallennetuista raporteista. Voit siis helposti rakentaa haluamasi raporttipohjat esimerkiksi myydyimmistä tuotteista.

Voit tulostaa raportin esikatseluun, kirjoittimelle tai tiedostoon.

Riippuen raportilla tehdyistä sisältövalinnoista ja rajatusta aikavälistä raportin tiedot haetaan joko tapahtumista tai malli1- ja malli2 –tietokannoista. Raporttiruudun alarivillä näkyy infotekstinä mistä tietokannasta tiedot haetaan. Malli2-tietokannasta (toimittaja- ja ryhmäkohtaiset tiedot) raportointi on nopeinta. Kesken kuuta otettavat raportit tulevat yleisimmin tapahtumista tai malli1 –kannasta.

Analyysiraportti-ruudun vasemmalla puolella voit tehdä haluamasi aikarajaukset ja sisällön rajaukset. Keskiosassa määritetään raportille tulostettavat sarakkeet, tulostettavien rivien määrä ja tulostusjärjestys sekä tarkkuus jolla raportti otetaan, ja oikealla puolella raportille tulevien rivien taso sekä summataso.

Analyysiraportti-ruutu (koko-ja värilajitelma ei käytössä)


Voit valita valintaruudun avulla, tulostetaanko raportti verollisena vai verottomana. Jos raportti otetaan verollisena, ja raportointijaksolla on verotonta myyntiä, verottoman myynnin osuus näkyy raportilla erillisenä.

Veroton/verollinen raportointi tulee käyttöön Tekson versio 7.0:n päivityksessä. Tätä aiempien päivien veroton/verollinen raportointia tulostettaessa tulee ilmoitus:

Saat tämän raportin verottomana/verollisena alkaen pp.kk.vvvv.

Jos haluat sen aiemmalta ajalta, ota yhteys asiakastukeen.

Raporttien ajaminen aiemmalta ajalta on Solteqin tarjoama maksullinen lisäpalvelu.

Näppäintoiminto

Selitys

F4 Tulosta

Tulostaa raportin valinnan mukaan joko esikatseluun, kirjoittimelle tai tiedostoon. Esikatselusta raportti voidaan tulostaa kirjoittimelle ja/tai tallentaa PDF-muotoiseksi tiedostoksi. Tiedosto valinnalla ohjelma tekee csv-muotoisen tiedoston Tekson alihakemistoon RAPORTIT. Kun tiedostoraportti on valmistunut, raporttirajausruudun alaosan inforiville tulee tieto tiedostonimestä, jolla raportti on tallennettu.

F5 Tallennus

Voit tallentaa raportin tekemilläsi rajauksilla raporttipohjaksi. Tallennus tehdään ruudulla, jossa oletuksena tarjotaan sitä raporttipohjan nimeä, joka on ollut alun perin valittuna. Jos haluat säilyttää aiemman raporttipohjan, niin nimeä uusi tallentamasi raportti erinimiseksi pohjaksi ja valitse F5 Lisää uusi.

F6 Tallennetut

Voit valita aiemmin tallennetun raporttimallin.

F7 Lista

Listan kautta voit hakea esim. Ryhmät, toimittajat, myymälät kun kursori on ko. sarakkeissa.

F10 Poistu

Ohjelma palaa Myyntitilaustoiminnon alkuvalikkoon

Raporttijakson aikavälirajaukset

Voit tehdä raportille voidaan tehdä aikarajauksen syöttämällä Jakso-kenttiin halutun aikaväli. Aikarajauksessa voi hyödyntää automaattivalintoja, joilla voi rajata raportoinnin koskemaan esimerkiksi eilistä päivää, kuluvaa päivää, viikkoa tai kuukautta.

Oletuksena raportointijaksossa tarjotaan aikaväliä kuluvan vuoden alusta edelliseen päivään asti.

Jaksolla tehdyt aikarajaukset vaikuttavat osaltaan myös siihen mistä tietokannasta raportin tiedot haetaan. Malli2-tietokannasta (toimittaja- ja ryhmäkohtaiset tiedot) raportointi on nopeinta. Vajaalta kuulta/kesken kuuta otettavat raportit tulevat yleisimmin tapahtumista tai malli1-kannasta (sisällöstä riippuen).

Tilivuoden alusta-valinnalla ohjelma hakee raportin alkupäivämäärän liiketietoihin määritetystä tilikautta koskevasta tiedosta.

Kiertonopeusjaksona ehdotetaan kiertonopeuden laskemiseksi raportointijaksoon määritettyjen kuukausien määrää.

Raportointijaksossa määritetyltä ajalta tulostetaan raporttiin myynnit ja tulokappaleet. Varastoarvo on aina raportin loppupäivämäärän mukainen varastotilanne.

Kausi- ja sesonkirajaukset

Kausi- ja sesonkirajausta käytettäessä raportointi rajataan koskemaan vain niitä tuotteita, joita

 • on tullut viimeksi annetun kausirajauksessa määritetyn kauden aikana, tai

 • jotka ovat annetun sesonkitunnuksen tuotteita.

Näin raportointijakson osalta tarkastellaan vain kausirajauksen ajanjaksona varastoon tulleita tuotteita, eikä mukana ole muuta varastoa.

Molemmissa rajauksissa kyseessä on ns. sesonkiluonteinen tarkastelu, sillä rajaus tehdään tuotteen/mallin perustiedoissa olevan viimeksi tullut päivämäärän tai mallilla voimassa olevan sesonkitunnuksen perusteella. Viimeksi tullut pvm -tieto päivittyy automaattisesti varastoon tulojen perusteella.

Esimerkki kausirajauksen toimintaperiaatteesta: jos tahdot tarkastella esim. tammikuun myyntitapahtumia kausirajauksella 01.01 – 31.01, niin raporttiin tulostuu sekä syksyn että kevään tuotteet, mikäli olet tulouttanut molempien kausien tuotteita tammikuulle. Raportille ei tule niitä tuotteita, joita on tuloutettu myös helmikuussa, koska ohjelma hakee tiedot mallitiedoista viimeisimmän tulopäivä tiedon mukaan.

Sesonkirajausta voidaan suorittaa silloin, kun sesongit on merkitty kaikille malleille varastoon tulossa tai ostotilauksissa. Ohjelma ottaa tällöin huomioon vain mallit, joilta löytyy rajaukseen annettu sesonki.

Sesonkitiedon muutos päivittyy mallin perustietoihin parametroinnista riippuen joko ostotilauksella tai varastoontulossa. Mallin sesonkitieto päivittyy oletusparametroinnilla seuraavasti:

 • Varastoon tulossa perustetuille uusille malleille annettu sesonkitieto päivittyy mallitietoihin, mutta NOS-mallien eli jatkuvasti valikoimassa olevien mallien sesonkitietoa ylläpidetään ostotilauksilla tai mallin perustiedoissa.

 • Suoraan varastoon tulossa tehty sesonkimuutos ei päivity mallille.

Vaihtoehtoisella parametroinnilla ostotilauksella tehty sesongin lisäys tai muutos ei päivity mallin perustietoihin, sesonkitieto päivittyy mallin perustietoihin vasta varastoontulossa, jos sesonki on uudempi kuin mallin sen hetkinen sesonkitieto. Vertailu edellyttää että sesonkitunnus on syötetty vakiomuodossa (sesongissa kevät/syksy merkintä K/S ja vuosilukua, esim. S/2022).

Sesonkirajausta ei anneta sesonkivälinä, vaan sesongin rajauskenttiin on mahdollista valita kaksi sesonkia. Sesongit-rajauksen oikealla puolella oleva + painike avaa ruudun, jossa voit määrittää sesonkirajauksen useammalle sesongille. Kun Rajattavat sesongit-ruudulla on valittu useampi sesonki, ei raporttiruudulla näy sesonkirajausta. +Rajattavat sesongit-ruudulla määritettyä sesonkirajausta ei toistaiseksi ole tallennettavissa valmiille raporttipohjille, mutta viimeisin rajaus jää muistiin ja voi hakea rajauksen voi hakea +:n kautta otettavalle raportille valitsemalla ko. ruudulta Jatka.

Vertailujakso

Vertailujakso on mahdollista saada raportille silloin, kun raportin tiedot haetaan tapahtumakannasta (=kuitit) tai malli2-tietokannasta (=toimittaja- ja ryhmäkohtainen raportointi). Oletuksena analyysiraporttia käynnistettäessä sen tiedot kerätään malli1-kannasta, joten vertailu täppä ei ole tällöin aktiivisena. Jos päivämäärää ja/tai sisältöä muuttaa siten että, raportin tiedot haetaan tapahtumista tai ajalta jolta malli2 on päivitetty (=täydet kuukaudet), niin vertailu-täppä aktivoituu ja se voidaan halutessa valita raportille. Vertailujakson valintamahdollisuus riippuu siis raportin rajauksista (sekä päivämäärärajauksista että sisällöksi valituista kentistä).

Malli2-tietokanta on mahdollista myös määritellä päivittymään joka yö automaattisesti edelliseen päivään asti, jolloin ohjelma tarjoaa oletuksena tietojen hakua malli2-kannasta ja vertailu on suoraan valittavissa.

Kun vertailu valitaan, ohjelma tuo vertailukohdaksi vuotta aiemman kauden kuin mitä raportointijaksoon on määritetty. Vertailujakson voi tarvittaessa määrittää tästä poikkeavaksi huomioiden kuitenkin, että jos tiedot haetaan malli2-tietokannasta tulee vertailujakson olla täysinä kalenterikuukausina. Vertailujaksona voidaan käyttää vajaata kuukautta vain silloin, kun raporttijakson (ja vertailujakson) tiedot haetaan tapahtumista.

Vertailu budjettijakson perusteella voidaan suorittaa vain silloin, kun myyntibudjetointi on käytössä ja myyntibudjetti on tehty.

Sisällön rajaus

Voit tehdä rajaukset ryhmän, osaston, toimittajan, myymälän, ostajan, asiakkaan ja/tai asiakasryhmän perusteella. Voit määrittää rajauksen myös koskemaan tuote/mallinumeroväliä tai yhtä tuotetta/mallia.

Jos kyseessä on monen eri yrityksen Tekso, niin rajaus voidaan tehdä myös liikenumeron perusteella.

R.taso-valinta raporttiruudun oikealla määrittää sen, minkä ryhmätason mukaan raportille rajattavat ryhmät annetaan. Jos valinta on pääryhmän kohdalla, rajataan raportille tulostettava ryhmäväli pääryhmänumeroilla. Vastaavasti jos valinta on alaryhmän kohdalla, rajataan raportille tulostettava ryhmäväli alaryhmänumeroilla, jne.

Rajaus voidaan tehdä myös sellaiseen kohtaan joka ei ole mukana raportin Tulostusrivitasona, esim. jos raportin Tasoksi on valittu Tuote/malli, niin voit rajata esimerkiksi tuoteryhmät halutulta väliltä, jolloin raportointi koskee vain ko. tuoteryhmien tuotteita.

Toimitusmyynti

Mikäli toimitusmyynti on käytössä, valitse tässä raportille tulevat myyntitiedot:

 • normaalimyynti (ei sisällä toimitusmyyntiä)

 • toimitusmyynti (sisältää ainoastaan toimitusmyynnin)

 • kokonaismyynti (sisältää sekä normaali -että toimitusmyynnin)

Raportille tulostettavat sarakkeet

Valitse sarakkeet valitaan sen mukaan, mitä tietoa raportille halutaan tulostaa. Oletusarvona kaikki sarakkeet on valittuna. Sarakkeissa tehdyt valinnat määrittävät osaltaan myös sen, että mistä tietokannasta tiedot kerätään raportille ja toisaalta tulostusrivitasolla tehty valinta voi ohittaa sarakemääritykset. Esimerkiksi jos analyysiraportin ottaa tasolla, joka määrää sen että raportin tiedot haetaan tapahtumista (esim. kassa taso), muuttuu osa sarakkeista disabloiduksi, koska näitä tietoja ei ole mahdollista saada tapahtumakannasta.

Myynti/ostohinnoin tarkoittaa myytyjen tuotteiden ostoarvoa. Myynnin ja tämän luvun erotus on yhtä kuin kate.

Katso tarvittaessa myös esim. kiertonopeuden ja kannattavuus % -lukujen laskentakaavat ohjeen kohdasta Raporttien laskentakaavoista.

Lajittelu

Lajittelu suoritetaan valitsemasi kentän mukaan. Esimerkiksi Jos valitset Kate-sarakkeen, lajitellaan tiedot katteen perusteella suurimmasta pienimpään tai päinvastoin sen mukaan mitä rivin Tulostusjärjestys-kohdassa on valittuna.

Lajitteluun voi valita vain sellaisen kentän, joka on valittuna sarakkeeksi.

Rivin tulostusjärjestys ja tulostettava rivimäärä

Tulostusjärjestys määrittää suoritetaanko lajittelu laskevasti tai nousevasti. Voit valita järjestykseksi myös numeron, jolloin tiedot tulostuvat esim. toimittajanumero-järjestyksessä (numerojärjestys koskee sitä numerointia, joka on valittu rivitietojen tulostustasoksi).

Tulostettava rivimäärä voidaan rajoittaa koskemaan valitsemaasi rivimäärää tai kaikkia rivjä. Oletusarvona valinnassa on rivien määrän rajoitus kahteenkymmeneen.

Tulostusrivitaso

Tulostusrivitason valinnalla määritetään millä tarkkuudella rivitiedot tulostuvat. Kun valitset tulostusrivitasoksi esim. toimittaja ja lajittelukenttään on valittu esim. Kate%, toimittajat tulostuvat toteutuneen kate%:n mukaan lajitellen joko suuremmasta pienempään tai pienimmästä suurimpaan toimittajaan tai vaihtoehtoisesti toimittajanumerojärjestyksessä. Lajittelun suunta valitaan rivin tulostusjärjestys-kentässä.

R.taso määrittää sen, minkä ryhmätason mukaan raportille rajattavat ryhmät annetaan. Jos valinta on pääryhmän kohdalla, rajataan raportille tulostettava ryhmäväli pääryhmänumeroilla. Vastaavasti jos valinta on alaryhmän kohdalla, rajataan raportille tulostettava ryhmäväli alaryhmänumeroilla.

Summataso

Summatasoksi on mahdollista valita

 • Tuoteryhmä/tarkennin

 • Merkit/osastot

 • Toimittajat

 • Liikkeet

 • Myymälät

 • Ostajat

 • Asiakasryhmät

 • Ei välisummia.

Tämä on raportin lajittelujärjestyksen määräävin osa yhdessä Tulostusrivitaso-valinnan kanssa. Valitun järjestyksen mukaan tulostetaan tulostettavassa rivimäärässä ilmoitettu määrä rivejä esim. jokaiselle myymälälle. Tulostuvassa raportissa Muut-riville summataan yli annetun rivimäärän menevät tiedot.

Sivunvaihto voidaan valita suoritettavaksi jokaisen summaustasoksi määritellyn arvon muututtua. Esimerkiksi jos summaustasoksi on valittu myymälä, niin sivun vaihto tapahtuu joka kerta kun myymälänumero vaihtuu.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.