Skip to main content
Skip table of contents

Hintatulosteet

Tuoteryhmien ylläpidossa voidaan määritellä, minkälaisia hintatulosteita eri ryhmiin kuuluville tuotteille tulostetaan. Määritys voidaan tehdä millä ryhmätasolla tahansa ja tarkimmalle tasolle määritetty tieto on määräävin. Jos tietoa ei anneta ryhmäkohtaisesti, tulee jokaiselle tuotteelle valita käytettävät hintatulosteet erikseen.

Oletushintatulosteiden määrittäminen ryhmätasoille

 1. Valitse haluttu ryhmä Tuoteryhmätiedoissa aktiiviseksi.

 2. Klikkaa Hintatulosteet -painiketta. Hintatulosteet-ruutu aukeaa.

  Hintatulosteet-ruutu

 3. Valitse oletustulosteet kyseiseen ryhmään kuuluville tuotteille. Samanaikaisesti on mahdollista valita tulostettavaksi kolme eri pohjaa. Käytössä olevat pohjat on määritetty Tekson ohjaustietoihin käyttöönoton yhteydessä Solteqin toimesta.

 4. Ohjelma tarjoaa tämän jälkeen kyseiseen ryhmään kuuluville tuotteille oletuksena kyseisiä tulosteita tulostettavaksi, mikäli tuotteelle tehdään hinnanmuutos tuote-/malliperustiedoissa, hinnoittelussa tai kampanjoiden ylläpidossa. Samoin ryhmän uusille tuotteille tarjotaan ryhmälle annettuja oletustulosteita.

Oletushintatulosteiden määrittäminen tuotteille/malleille

Oletushintatulosteet voidaan määrittää myös tuote-/mallikohtaisesti.

 1. Klikkaa Hintatulosteet-painiketta Tuote-/mallitietoruudulla.

 2. Oletuksena ohjelma tuo näkyviin tuotteen ryhmän takaa mahdollisesti tulevat tulosteet ja asettaa niille määräksi 1:n tulostuskappaleen.

  • Voit vaihtaa valitun tulosteen ja määrän voidaan tässä vaiheessa.

  • Voit valita tuotteelle tulostettavaksi myös muita tulosteita Lisätulosteet-kohdassa.

  • Pääset määrittämään hintajulisteelle tulostuvia tietoja tarkemmin painamalla Tiedot-painiketta. Katso lisätietoja kohdasta Hintatulosteet | Hintajulisteelle-tulostuvat-tiedot

 3. Kun tiedot ovat oikein, tallenna valinnat painamalla F4 Tallenna-painikkeella.

 4. Poistu ruudulta painamalla F10 Poistu; ohjelma palaa takaisin tuote-/malliperustietoihin.

 5. Kun poistut tuote-/malliperustiedoista painamalla F10, kaikki tulostettaviksi valitut tulosteet tulostuvat.

  • Ohjelma ilmoittaa ruudun yläosassa mistä tulostevalinnasta on kyse ja kuinka monta kappaletta lappuja tulostetaan.

  • Kun ko. tulostevalinnan laput on tulostettu, näyttää ohjelma seuraavan tulostevalinnan sekä kappalemäärän. Tarvittaessa näiden tulosteiden välissä voidaan siis tulostimeen vaihtaa oikeanlainen paperiarkki, mikäli eri tulosteiden ohjaus eri tulostuslokeroihin ei ole käytössä.

Hintajulisteelle tulostuvat tiedot

Painamalla tuotteen/mallin Hintatulosteet-ruudulla F5 Tiedot pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan tuotekohtaisesti hintajulisteelle tulostuvia infotietoja.

Hintatulosteen tiedot -ruutu

Käytössä on kentät Tuoteinfo 1 - Tuoteinfo 7.

Infotiedot tulostuvat oletuksena vain hintajulisteille A4, A5 ja A6. Asiakaskohtaisena laskutettavana muutostyönä voidaan räätälöidä infotietoja tulostumaan myös muille tulosteille.

Kaikki tulostettaviksi valitut tulosteet tulostuvat, kun poistut tuotteen tai mallin perustiedoista painamalla F10 Poistu. Ohjelma ilmoittaa ruudun yläosassa mistä tulostevalinnasta on kyse ja kuinka monta kappaletta lappuja tulostetaan. Kun ko. tulostevalinnan laput on tulostettu, näyttää ohjelma seuraavan tulostevalinnan sekä kappalemäärän.

Tarvittaessa näiden tulosteiden välissä voidaan siis tulostimeen vaihtaa oikeanlainen paperiarkki, mikäli eri tulosteiden ohjaus eri tulostuslokeroihin ei ole käytössä. Tulostus varastopaikoittain valinnalla tuotteiden tulostusjärjestys tehdään varastopaikan perusteella.

Hintatulosteiden aktivointi automaattisesti tuotteen perustamisen tai hinnanmuutosten yhteydessä

Tuotetta perustettaessa ohjelma avaa automaattisesti tallennuksen yhteydessä Hintatulosteet-ruudun, mikäli tuotteen ryhmälle on määritetty oletustulosteet. Ruudulla voidaan valita tuotteelle ryhmästä poikkeavat tulosteet tai poistaa tulosteet kokonaan.

Jos tuotteelle tai kyseisen tuotteen ryhmälle on valittu perustiedoissa käyttöön tulostepohjia, avaa ohjelma automaattisesti tuotetiedoissa tai hinnoittelussa myyntihinnan muutoksen yhteydessä Hintatulosteet-ruudun. Ruudulla voidaan muuttaa oletuksena tulevia tulostevalintoja ja kappalemääriä. Hintajulisteelle tulostuvia tietoja päästään muuttamaan Tiedot –painikkeella.

Hintatulosteiden aktivointi tapahtuu Tallenna-painikkeella huolimatta siitä, onko tietoja muutettu. Jos poistut ruudulta painamalla F10 Poistu, ei hintatulosteiden tulostus aktivoidu eivätkä laput tällöin tulostu.

Kun poistut hinnoittelusta tai tuotetietojen ylläpidosta painamalla F10, kysyy ohjelma halutaanko tulostaa aktivoidut hintatulosteet.

Tulosteet voidaan tulostaa myös myöhemmin tuotteen tai mallin perustietojen kautta; katso kohta Hintatulosteet | Aktivoitujen-hintatulosteiden-tulostaminen

Hintatulosteiden aktivointi automaattisesti kampanjan tallennuksen yhteydessä

Jos tuotteelle tai kyseisen tuotteen ryhmälle on valittu perustiedoissa käyttöön tulostepohjia, avaa ohjelma automaattisesti kampanjahinnan tallennuksen yhteydessä Hintatulosteet-ruudun. Ruudulla voidaan muuttaa oletuksena tulevia tulostevalintoja ja kappalemääriä.

Hintajulisteelle tulostuvia tietoja pääset muuttamaan painamalla Tiedot. Hintatulosteiden aktivointi tapahtuu painamalla Tallenna huolimatta siitä, onko tietoja muutettu. Jos poistut ruudulta painamalla F10, ei hintatulosteiden tulostus aktivoidu eivätkä laput tällöin tulostu.

Kun poistut kampanjoiden ylläpidosta painamalla F10, kysyy ohjelma halutaanko tulostaa aktivoidut hintatulosteet.

Tulosteet voidaan tulostaa myös myöhemmin Tuoteperustietojen kautta; katso kohta Hintatulosteet | Aktivoitujen-hintatulosteiden-tulostaminen

Hintatulosteiden määrittäminen varastoontulon yhteydessä

Varastoon tulon Hintatulosteet -painikkeen avulla voidaan rivikohtaisesti määrittää tuloa koskien eri hintatulosteet, jotka halutaan tulostuvan (esim hyllynreunaetiketti, A4-hintajuliste) sekä antaa määrätieto tulosteita koskien. Varastoontulossa määritetyt hintatulosteen määrät koskevat vain ko tuloa, valitut hintatulosteet tallentuvat tuotteen taakse 1 kpl:na. Jos hintatulosteet määritetään, niin hintalaput eivät tulostu tulokappaleiden mukaan vaan hintatulosteisiin annetun määrän mukaisina. Uuden tuotteen

Aktivoitujen hintatulosteiden tulostaminen

Saat tulostettua aktivoidut hintatulosteet tuotteen perustietojen kautta painamalla F2 Tulosta. Tämä avaa Mallitulostus-ruudun. Voit määrittää ruudulla päivämäärän, johon asti aktivoidut tulosteet tulostetaan.

Mallitulostus-ruutu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.