Skip to main content
Skip table of contents

Asiakaskohtaiset hinnastot ja hintaryhmät

Mikäli käytössä on hinnastot tai tukkuhinnat, ja asiakkaan taakse on määritetty hinnasto ja/tai hintaryhmä, tulevat hinnat automaattisesti näkyviin myyntitilausrivien käsittelyssä.

  • Mikäli asiakkaalla on käytössä tukkuhinnat, tulee hinta näkyviin ilman alennuksia.

  • Mikäli asiakkaalla on voimassa hinnastohinta, tulee riville lisäksi tieto KAMPANJA.

  • Mikäli hinnasto perustuu ryhmäkohtaisiin alennuksiin, tulee riville näkyviin myös alennusprosentti.

Asiakkaan viimeisimmän hinnan haku

Voit hakea myyntitilauksen rivien F8 Kysely-toiminnon avulla näkyviin viimeisimmän hinnan, jonka asiakas on tuotteesta maksanut. Mene Varastokysely-ruudulta ensin F2 Summatietoihin, josta painiketta F5 Hae viimeinen hinta painamalla ohjelma hakee asiakkaan viimeisen hinnan ja näyttää sen ruudun yläosassa.

Viimeinen hinta Varastosaldot -ruudulla


Jos asiakas ei ole aiemmin ostanut kyseistä tuotetta , tulee summatietojen alaosaan inforiville tieto, että tuotteelle ei ole viimeistä asiakashintaa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.