Skip to main content
Skip table of contents

Ostoreskontran Perustiedot

Ostoreskontran Perustiedot -valikko

Ostoreskontran Perustiedot-valikko sisältää seuraavat toiminnallisuudet

 1. Toimittajat

  • Ostoreskontran käyttämät toimittajatiedot ovat yhteiset Tekson muiden toimintojen kanssa. Toimittajat käsitellään siis ostoreskontrassa samoilla numeroilla kuin muuallakin Teksossa.

 2. Kustannuspaikat

 3. Kirjanpidon tilit

  • Ostoreskontran käyttämät kirjanpidon tilit ovat yhteiset myyntireskontran kanssa. Kaikki ostoreskontrassa käytettävät tilit on oltava perustettuina ennen laskujen syöttöä. Kirjanpidon tilit syötetään esim. tilikartan avulla ja tilin numeroksi annetaan kirjanpidon tilinumero.

 4. Pankkitilit

  • Toiminnossa näkyvät kaikki järjestelmään perustetut pankkitilit. Toiminto on yhteinen pankkiohjelman kanssa. Jotta tililtä voidaan maksaa laskuja, täytyy tilille olla määritettynä kirjanpidon tilikoodi sekä Y-tunnus. Rahatilit perustetaan yleensä Solteqin toimesta asennuksen yhteydes

 5. Laskun tilien vaihto

  • Mikäli laskulle on annettu laskujen syötössä väärä kirjanpidon tilinumero, voidaan se korjata tällä toiminnolla oikeaksi syöttämällä laskun tapahtumanumero.

 6. Laskun kustannuspaikan vaihto

 7. Maksuehdot

  • Kaikki käytettävät maksuehdot täytyy olla perustettuna ennen kuin laskuja voidaan syöttää. Toiminto on yhteinen Tekson muiden toimintojen kanssa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.