Skip to main content
Skip table of contents

Vaihtuvapainoiset tuotteet

Vaihtuvapainoisten tuotteiden perustaminen

Jos tuotenumeroksi luetaan vaihtuvapainoisen tuotteen koodi, ehdottaa ohjelma tuotenumeroksi 4 - 6 merkkiä pitkää koodia koodin sisällöstä riippuen. Tämä koskee kaikkia 2 -alkuisia koodeja, joiden pituus on 13 merkkiä.

Alla olevassa kuvassa esimerkki vaihtuvapainoisen tuotteen perustamisesta: koodi on !2378130200002, jolloin tuotenumeroksi tulee 781302.

Esimerkki vaihtuvapainoisen tuotteen perustamisesta

Jos vastaat Perustetaanko tuote XXXX-kysymykseen Kyllä, antaa ohjelma tuotenumeron ja koodin automaattisesti vaihtuvapainoisen tuotteen käsittelyn vaatimalla tavalla. Muut tiedot syötetään normaalisti. Jos kysymykseen vastaat Ei, ohjelma perustaa tuotteen luetulla 2 -alkuisella koodilla (tuotenumero ja koodi). Tämä siksi, että jotkut toimittajat antavat ko. koodeja vakiohintaisillekin tuotteille.

Mikäli vaihtuvapainoisen tuotteen koodi luetaan, ja kyseinen tuote on jo perustettu, antaa ohjelma järkestyksessä ilmoitukset: Tuotetta ei löydy, Avataanko uusi tietue? sekä Tuote on jo perustettu, ja siirtyy aiemmin perustettuun tuotteeseen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.