Skip to main content
Skip table of contents

Varasto

Varasto-valikko

Tekson Varasto-valikko sisältää seuraavat toiminnot:

 1. Varastoontulossa kirjataan tulleet tavarat varastoon ja koodataan tuotteet, mikäli kyseessä on uusi tuote ja koodausta ei ole tehty aiemmin. Ohjelma tekee varastoon tulon yhteydessä myös hintalaput tulleille tuotteille annettujen valintojen mukaan.

 2. Varastokysely/Siirto-toiminnolla nähdään tuotteiden myynti- ja varastokappaleet myymälöittäin. Toiminnolla voidaan tehdä myös varastosta poisto tai siirto toiseen myymälään.

 3. Varastoraportti voidaan ottaa joko toimittajittain, malleittain tai tuoteryhmittäin. Se sisältää tuotteiden tulo-, myynti- ja varastotietoja.

 4. Riittoraporttion ennuste tuotteiden menekistä. Raportti ei ole käytössä toistaiseksi.

 5. Varastosiirtolähete tulostaa lähetteet varastosiirroista.

 6. Hinnoittelutoiminnolla voit esimerkiksi tulostaa hintalaput jo olemassa oleville tuotteille.  Kyseessä on yleensä yksittäisten kadonneiden/rikkoutuneiden hintalappujen teko. Tällä toiminnolla voidaan myös muuttaa mallin hintoja ja koodeja. Monimyymäläympäristöissä on huomioitava, että hinnan ja koodinmuutokset ovat pääpaikalla tehtäviä toimintoja.

 7. Tapahtumaselailu näyttää varastotapahtumat kuiteittain.

 8. Siirtoraportilla voidaan raportoida määritellyllä aikavälillä tehdyt erilaiset varastotapahtumat tapahtumatyypeittäin esim. tulot, siirrot, poistot jne. ja myös tapahtumiin perustuva varastonmuutos kappaleissa ja euroissa.

 9. Lähetyslista-toiminnolla voit rulostaa lähetyslistaluettelon esikatseluun tai kirjoittimelle.

 10. Lukijan purku-toiminnolla siirretään tiedonkeruulukijan tiedot koneelle.

 11. Inventoinnin avulla syötetään inventaarisaldot varastoon.

 12. Reklamaatiot-toiminnolla voidaan raportoida reklamaatiokäsittelyn kautta tehtyjä asiakaspalautuksia ja tehdä palautukset toimittajalle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.