Skip to main content
Skip table of contents

Korjaukset

 • Korjattu ongelma kassaohjelmassa, joka aiheutti Tarjous-tyyppisen tapahtuman tilanteissa, joissa käyttäjä kävi Muut toiminnot-valikossa sieltä mitään valitsematta, ja sen jälkeen aloitettiin normaali myynti. Ongelma esiintyi ainoastaan, mikäli Tarjous-toiminto on ylipäänsä käytössä.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti myyntitilauksen syötössä kampanja-alennusten häviämisen valmiilta riveiltä, kun muita tuotteita lisättiin riveille.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti sen, että XTL-viitetapahtumat eivät kirjautuneet oikein: vaikka lasku oli avoinna, virhelogille tuli Maksu on jo päivitetty -merkintä. Arkistointitunnuksen kenttää on pidennetty 18 merkistä 35 merkkiin.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti sen että varastoontulossa varastopaikka saatiin lisättyä ensimmäisen toimittajan tuotteisiin, mutta seuraavan toimittajan tuotteisiin lisätty varastopaikkatieto katosi.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti hitautta inventointiraportin, varastoraportin ja analyysiraportin luomisessa.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta varastokuiteissa sivunvaihto tuli 58:n rivin jälkeen, joka viivakoodin kanssa johti siihen, että joka toiselle sivulle tuli vain kolme riviä.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti sen, että kaikki suoritukset lukuunottamatta Teksossa perustettuja asiakkaita menivät virhelistalle. Tekso antoi virheilmoituksen Ei Tekson viite ja Asiakas = 0 sekä Laskun numero = 0, vaikka viitenumero oli sama kuin laskussa.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti sen että kampanjasanomat eivät siirtyneet kaikkiin myymälöihin, kun myymälätieto ylitti 80 merkin pituuden.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti sen, että asiakkaan ensimmäinen ostos ei tallentunut bonusostoihin.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta edellisen myynnin keskeytyessä sekä kassan uudelleen avautuessa ja suorittaessa korttimaksun loppuun kassaohjelma meni tilaan, jossa loppusummaa suurempaa summaa ei pystynyt maksamaan; kassa antoi tällöin virheilmoituksen Vain yksi maksutapa sallittu.

 • Korjattu ongelma joka ilmeni kun online bonus -toiminnallisuus perustaa uuden asiakkaan ensimmäisen ostoksen yhteydessä, joka aiheuttaa replikointiin konfliktin, kun työasemalla on samaan aikaan perustettu asiakas. Lopputuloksena oli työasemakohtaisesti pysyvä konfliktivirhe, ja sen lisäksi työasemalle jäivät kassalla täydennetyt asiakastiedot, kun taas muille työasemille replikoitui ainoastaan asiakasnumeron ja bonusoston sisältävä asiakastieto.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti sen, että keräilyssä tulostui ylimääräinen lähete kerätyn tilauksen yhteydessä; ylimääräisessä lähetteessä oli tilausnumero, jota ei ollut tullut verkkokaupasta.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti sen että cloudiin siirtymisen jälkeen hintalappujen tulostaminen oli hidastunut.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti kursorin siirtymisen päivämääräkenttään ja ilmoituksen Anna päivämäärä tai paina insert, kun käyttäjä syötti varastoontulossa toimittaja- ja tilausnumerotiedon ja yritti sen jälkeen siirtyä rivitietoihin.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti sen, että myyntitilauksien haku kaikki tilat ei näyttänyt kaikkia tilauksia (kuten toimitettuja tilauksia). Click & Collect- sekä vuokraustilaukset eivät myöskään tulleet kassan asiakkaan tilaustiedoissa avautuvaan tilauslistaan. Tekson tarjoukset tulivat myös virheellisesti verkkokaupan integroidut tilaukset -näkymiin (kaikki, noutotilaukset, postitustilaukset, vuokratilaukset).

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta Wtekserver varasi huomattavasti muistia.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta aineistojen eränumeroinnin menivät päällekkäin, kun kahdella replikoivalla työasemalla suoritettiin verkkolaskutusta samaan aikaan. 

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti sen, että myyntiriveille tuli ylimääräinen 0-hintainen kooditon tuote ulkopuolelta tulleisiin Click & Collect sekä Rentle-tilauksiin.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta verkkokauppaan ei muodostunut kampanja-aineistoa kun kampanja rajattiin tietylle toimittajalle ja tuoteryhmälle.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta Ei alennusta-asetus tuotetiedoissa ei toiminut, mikäli kampanjan rivityypiksi oli valittu Kaikki.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta Epson-kuittikirjoitin ei tulostanut varastosiirtokuitin viivakoodia.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti sen, että Hae myyntiin -toiminnon kautta tehty palautus ei näyttänyt kuittitekstien veroerittelyssä määriä oikein: tuotteen rivialennus oli laskettu, mutta loppusumma-alennusta ei huomioitu.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta Täydennysraportti ei näyttänyt kaikkia täydennettäviä tuotteita.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti sen, että kun kassaohjelman kautta toimitettiin toisen myymälän myyntitilaus, niin varattu määrä väheni sen myymälän osalta missä toimitus tehdään. Nyt varatut kappaleet vähenevät oikein tilauksen tehneeltä myymälältä, ja varastosaldo vähenee oikein toimitusmyymälältä.

 • Korjattu ongelma, joka ilmeni kun toimitus myyntitilaukselta tehtiin vaihtamalla F11 Toimitus -kohdassa myymälä toiseksi: varatut kappaleet olivat oikein, mutta varastosaldo väheni tilaukselle määritetyltä myymälältä eikä siltä myymälältä, joka merkittiin F11 Toimitus -kohdassa uudeksi toimitusmyymäläksi.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti sen, että ohjelma toimi virheellisesti tapauksissa, joissa Varastopäiväkirjan Muuta hinta -toiminnolla muutettiin ostohinta inventoinnin päivityksen jälkeen inventaarion kohdistuspäivää aiemmalle tapahtumalle; tällöin ostohinta puolittui.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta Myyntitilauksen keräilylähetteelle tulostuivat virheellisesti nekin rivit, joissa toimitettu > tilattu; vain toimittamattomattomien rivien (toimitettu < tilattu) pitää tulostua.

 • Korjattu ongelma joka liittyi passiivisen tuotteen huomioimiseen myyntitilauksella: myyntitilauksen rivikäsittelyssä passiviset tuotteet saavat nyt punaisen taustavärin. Ohjelma ilmoittaa käyttäjälle, että passiivinen tuote on palauttava myytäväksi tai kyseinen rivi tulee poistaa myyntitilaukselta ennen kuin tilaus voidaan toimittaa.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta inventoinnin päivityksessä tuotteen keskihinta ja varastoarvo olivat muuttuneet vääriksi. Aiemmin inventointipäivitys on toiminut miinussaldojen kohdalla siten että, jos kpl-saldo ja €-saldo ovat samanmerkkiset, käytetään uuden €-saldon laskentaan keskihintaa. Nyt inventoinnin päivityksessä keskihintaa käytetään vain, jossa kappalesaldo ja €-saldo ovat plus-merkkiset.

 • Korjattu ongelma, joka esiintyi tilanteissa, joissa varastosaldo on mennyt miinukselle, ja tulon tai siirron myötä saldo muuttui nollaan tai plussalle; tuotteen/mallin keskihinta vääristyi, kun tuotetta esimerkiksi tuloutettiin pienemmällä arvolla kuin mitä saldo oli miinuksella.

  • Nyt toiminnallisuutta on muutettu siten, että kun kappalesaldo menee nollaan, euromääräksi tulee 0,00; kun kappalesaldo palaa miinukselta plusmerkkiseksi, plussalle menevällä määrälle käytetään varastoontulossa kappalemäärä x à hinta, ja siirroissa ostohintaa, jotta keskiostohinta ei vääristy.

  • Jos tuote on keskiostohinnoiteltu, sen ostohintaa ei voi muuttaa F12 Hinnoittelu -toiminnossa myyntitilauksessa, laskun syötössä ja (kun koko-ja värilajitelmat eivät ole käytössä) kassalla. Jos tuote on kate%-tuote, ostohinta on mahdollista muuttaa.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta tuotteen tietyn värin koodien varastokysely avasi eri värin kyselyn tiedot.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta liiketietojen määritys ei toiminut kaikilla toiminnoilla, jos Teksossa oli 2 yritystä: esimerkiksi kassan Linjakassa-toiminto ei toiminut liiketietojen määrityksen mukaisesti yrityskohtaisesti. Nyt Linjakassa-parametri on mahdollista asettaa liikekohtaisesti.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta myyntitilausta tai kassamyyntiä syötettäessä tuotteen valinnan ja Enterin painamisen jälkeen tuote katosi, ja tuloksena oli tyhjä rivi.

 • Korjattu ongelma, joka esiintyi kun myyntitilauksen alkuruudulta siirryttiin asiakastietoihin ja avattiin myyntikuitti, jossa on eri myyntitilauksen toimitus, minkä jälkeen poistuttiin asiakastiedoista takaisin myyntilaustoimintoon. Tällöin samaan threadiin oli haettu kuitilta katsotun myyntitilauksen tiedot. Myyntitilausruudulla näkyi edelleen alkuperäisen valitun tilauksen tiedot, kun tästä edettiin käsittelemään myyntitilauksen rivejä, niin muutokset tallentuvat asiakastietojen kuittien selailusta katsotulle myyntitilaukselle. Nyt Asiakastiedot -painikkeen aktivoinnin alussa otetaan talteen käsiteltävän tilauksen numero. Saman painikkeen käsittelyn lopussa myyntitilaus haetaan uudelleen tallennetulla arvolla.

 • KTL-aineiston viitteen käsittelyä on muutettu siten, että tilanteissa joissa asiakasnumero + laskunumero + tarkiste on yli 20 merkkiä pitkä, hyödynnetään pelkkää laskunumeroa suorituksen kohdistamisessa.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta asiakasnäytön käyttö työaseman kanssa saattoi satunnaisesti saada kassaohjelman toiminnan juuttumaan.

 • Korjattu ongelma, joka aiheutti sen että tehdashinta tuli väärin varastoontulossa ja ostotilauksilla.

  • Liiketietojen toiminnoissa voidaan määritellä Solteqin toimesta kaksi erillistä valintaa aktiiviseksi/ei-aktiiviseksi:

   • Ostotilauksessa ja varastoontulossa ei haeta edelliseltä tilaukselta tuotteen alennustietoja

   • Ostotilauksissa ja varastoontulossa tehdashinta haetaan edelliseltä tilaukselta.

   • Kyseiset vaihtoehdot on kuvattu alla olevassa taulukossa. Ota tarvittaessa yhteys Solteqin asiakastukeen asetusten muuttamiseksi.

Ostotilauksessa ja varastoontulossa ei haeta edelliseltä tilaukselta tuotteen alennustietoja

Ostotilauksissa ja varastoontulossa tehdashinta haetaan edelliseltä tilaukselta

Selitys

(tick)

(tick)

Edelliseltä tilaukselta haetaan tehdashinta, mutta ei alennusta, jolloin ostohinta tulee tehdashinnan mukaan. Alennettu ostohinta tallentuu myös tuotetietoihin. Haetaan myös myyntihinta.

(error)

(tick)

Ostohinta, tehdashinta, sekä myyntihinta haetaan edelliseltä tilaukselta, muutoin haetaan tuotetiedoista. Myös alennus haetaan.

(tick)

(error)

Tuotteen ostohinta haetaan tuotteen takaa ja alennus tallentuu tuotteen ostohintaan, mutta aleprosenttia ei haeta seuraavalle tilaukselle; tuotteen hinnaksi jää alennettu hinta, ja siitä lasketaan seuraava tehdashinta. Jos hinta poikkeaa tuloerästä, käyttäjän tulee syöttää tehdashinta ja mahdollinen alennus uudelleen.

(error)

(error)

Tuotteen ostohinta sisältäen alennuksen tallentuu tuotteen tietoihin, ja tilaukselle haetaan alennus; tällöin tehdashinta pysyy samana.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.