Skip to main content
Skip table of contents

Varastopäiväkirjan erityyppiset tapahtumat

Alla olevassa taulukossa on esitelty tapahtumat, jotka näkyvät varastopäiväkirjassa ja niiden vaikutus saldoon.

Tapahtuma

Vaikutus saldoon

Alkuvarasto

Varastopäiväkirja näyttää aina tuotteen alkuvarastotiedon, joka on tuotteen saldo ennen valitun jakson tapahtumia.

Tulo

Varastoon tulo -tapahtuma, joka kasvattaa saldoa tuloutetun kappalemäärän mukaan. Mikäli tulo on tehty negatiivisena määränä, se vähentää saldoa tuloutetun kappalemäärän mukaan.

Siirto

Varastosiirto-tapahtuma vähentää siirretyllä kappalemäärällä sen myymälän saldoa josta tuotetta on siirretty; vastaavasti siirto kasvattaa kohdemyymälän saldoa.

Poisto

Varastosta poisto vähentää sen myymälän saldoa josta tuote on poistettu.

Myynti

Myyty tuote vähentää varastosaldoa.

Myynti pal

Myynnissä palautettu tuote palauttaa tuotteen varastosaldoon.

Myynti mit

Myynnin mitätöinti palauttaa tuotteen varastosaldoon.

Inventointi

Inventointitapahtuma ei vaikuta vielä varastosaldoon.

Inv.saldo

Kun inventointi on päivitetty niin varastopäiväkirja näyttää kohdistuspäivän saldon, joka muodostuu inventointitapahtumista jotka on laskettu inventointipäivän kappaleiksi ja inventointiin määritetyn inventointipäivän sekä kohdistuspäivän välisen aikavälin varastonmuutoksesta.

Saldo

Heti-inventointina tehty varastosaldon oikaisu näkyy varastopäiväkirjassa Saldo-tapahtumana. Heti-inventointi muuttaa varastosaldon.

Hintamuutos 

Tuotteelle on tehty hinnoittelussa ostohinnan hintamuutos

Sovitus

Sovitukseen päätetty tapahtuma näkyy tekstillä Sovitus eikä vaikuta varastosaldon laskentaan.

Myynti rekl.

Kun asiakas palauttaa tuotteen ja siitä kirjataan kassalla reklamaatio, näkyy tapahtuma varastopäiväkirjassa tekstillä Myynti rekl. Kassalla tehty reklamaatiopalautus ei vaikuta tuotteen varastosaldoon, mutta näkyy varastopäiväkirjassa informatiivisena tietona.

Myynti reklmit.

Mikäli kassalla tehty reklamaatiopalautus mitätöidään, näkyy se varastopäiväkirjassa tekstillä Myynti reklmit.

Reklamaatiopal.

Kun kassalla tehty reklamaatio on palautettu toimittajalle, tulee tästä varastopäiväkirjaan merkintä Reklamaatiopal ja tällöin tapahtuma vähennetään tuotteen varastosaldosta. Reklamaatiopalautus toimittajalle tehdään Varastosiirron kautta tai Reklamaatiot-toiminnossa.

Esimerkkejä varastopäiväkirjan tapahtumista

Alla olevissa esimerkeissä on kuvattu erilaisten tapahtumatyyppien vaikutuksia saldoihin.

Esimerkki 1 varastopäiväkirjan tapahtumista

Tapahtumatyyppi

Määrä ja vaikutus saldoon

01.01.2023 Alkuvarasto

Tuotteen alkuvarasto ennen valitun jakson tapahtumia.

03.01.2023 Tulo

Tuotetta on tuloutettu varastoon 2 kpl, jonka jälkeen varastosaldo on 2 kpl.

05.01.2023 Myynti

Tuotetta on myyty 1 kpl, jonka jälkeen varastosaldo on 1 kpl.

07.10.2023 Tulo

Tuotetta on tuloutettu varastoon 10 kpl, jonka jälkeen varastosaldo on 11 kpl.

22.01.2023 Siirto

Tuotetta on siirretty 5 kpl myymälästä 1 myymälään 2, jonka jälkeen varastosaldo on 6 kpl.

31.03.2023 Inv. saldo

Inventointi kohdistuspäivälle 31.03 2023 on päivitetty, jonka jälkeen varastosaldo on 6 kpl (eli inventointitapahtumien mukainen). Inventointiajoissa inventointipäivänä on tässä esimerkissä ollut 26.3.2023.

06.04.2023 Inventointi

Tuotetta on inventoitu kyseisenä päivänä 5 kpl. Tällä tapahtumalla ei ole vielä tässä vaiheessa vaikutusta varastosaldoon.

06.04.2023 Inventointi

Tuotetta on inventoitu kyseisenä päivänä toisella varastotapahtumakuitilla 1 kpl. Tällä tapahtumalla ei ole vielä tässä vaiheessa vaikutusta varastosaldoon.

Esimerkki 2 varastopäiväkirjan tapahtumista

Tapahtumatyyppi

Määrä ja vaikutus saldoon

01.03.2023 Alkuvarasto

Tuotteen alkuvarasto ennen valitun jakson tapahtumia.

02.03.2023 Tulo

Tuotetta on tuloutettu varastoon 3 kpl, jonka jälkeen varastosaldo on 3 kpl.

26.03.2023 Inventointi

Tuotetta on inventoitu kyseisenä päivänä 3 kpl. Tällä tapahtumalla ei ole vielä tässä vaiheessa vaikutusta varastosaldoon.

26.03.2023 Myynti

Tuotetta on myyty 1 kpl, jonka jälkeen varastosaldo on 2 kpl (ennen myyntiä tuotteen varastosaldo oli 3 kpl 02.03 tehdyn tulotapahtuman jälkeen).

28.03.2023 Myynti pal

Tuotetta on palautettu 1 kpl, jonka jälkeen varastosaldo on 3 kpl.

28.03.2023 Myynti

Tuotetta on myyty 1 kpl, jonka jälkeen varastosaldo on 2 kpl

28.03.2023 Inventointi

Tuotetta on inventoitu kyseisenä päivänä 3 kpl. Tällä tapahtumalla ei ole vielä tässä vaiheessa vaikutusta varastosaldoon.

28.03.2023 Inventointi

Tuotteen inventointia on korjattu vähentämällä sitä inventoinnista 3 kpl. Tällä tapahtumalla ei ole vielä tässä vaiheessa vaikutusta varastosaldoon.

31.03.2023 Inv. Saldo

Inventointi kohdistuspäivälle 31.03.2023 on päivitetty, jonka jälkeen varastosaldo on 2 kpl (inventoidut kappaleet yhteensä 3 kpl – 28.3 tehty myynti 1 kpl). Inventointiajoissa inventointipäivänä on tässä esimerkissä ollut 28.03.2023.

Esimerkki 3 ilman väri- ja kokolajitelmia

Tapahtumatyyppi

Määrä ja vaikutus saldoon

01.03.2023 Alkuvarasto

Tuotteen alkuvarasto ennen valitun jakson tapahtumia.

05.03.2023 Tulo

Tuotetta on tuloutettu varastoon 12 kpl, jonka jälkeen varastosaldo on 12 kpl.

12.03.2023 Poisto

Tuotetta on poistettu varastosiirron kautta 1 kpl, jonka jälkeen varastosaldo on 11 kpl.

15.03.2023 Myynti

Tuotetta on myyty 3 kpl, jonka jälkeen varastosaldo on 8 kpl.

21.03.2023 Tulo

Tuotetta on tuloutettu 4 kpl, jonka jälkeen varastosaldo on 12 kpl.

22.03.2023 Myynti

Tuotetta on myyty 1 kpl, jonka jälkeen varastosaldo on 11 kpl.

22.03.2023 Myynti mit

Aiemmin tehty kuitti on mitätöity, jonka jälkeen varastosaldo on 12 kpl.

06.04.2007 Saldo

Tuotteelle on tehty heti-inventointi, joka on muuttanut varastosaldoksi 10 kpl.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.