Skip to main content
Skip table of contents

Kassan myyntirivien näkymä tuotteen syöttämisen jälkeen

Syöterivillä voit antaa

  • nimikkeen

  • riviä koskevan poikkeavan hinnan

  • määrätiedon

  • alennuksen prosentteina tai euroina.

Syöterivi kassamyynnin näkymässä

Muutokset päivitetään painamalla F2-F7; kyseiset toiminnot voidaan valita silloin kun käsittelyrivillä on malli/tuote ja syöteriville on annettu muutettava tieto, esimerkiksi alennusprosentti lukuna.

Tuote käsittelyrivillä

Esimerkki:

  1. Syötä syöteriville 10.

  2. Paina F5 Alennus %.

  3. Ohjelma laskee käsittelyssä olevalle riville 10%:n alennuksen.

Funktionäppäimet (ei koko -ja värilajitelmaa)

Näppäintoiminto

Selitys

F1 Ohje

Avaa ohjeen.

F2 Nimike

Muuttaa/korjaa tuotteen nimen kassakuittiin; kirjoita poikkeava nimike syöteriville ja paina F2.

F3 Hinta

Muuttaa tuotteen alkuperäisen hinnan; kirjoita ensin poikkeava hinta syöteriville ja paina F3.

F4 Määrä

Myydään useampi kappalemäärä; kirjoita määrä syöteriville ja paina F4.

F5 Alennus %

Tuotteesta annetaan rivikohtainen % -alennus; kirjoita ensin alennusprosentti syöteriville ja paina F5.

F6 Alennus

Tuotteesta annetaan rivikohtainen euromääräinen alennus. Kirjoita ensin alennuksen euromäärä syöteriville ja paina F6.

F7 Erik hinta

Tuotteen erikoishinnan syöttäminen, kun tuote on tarjouksessa tai myydään erikoishinnalla joka ei ole kampanjassa tai hinnastossa.

F8 Kysely

Tuotteen varastosaldojen/varastokokojen/varastovärien tarkistaminen.

F9 Pal/Mit

Myyntirivin palauttaminen tai mitätöinti. Kolmas painallus aktivoi reklamaatiopalautuksen (mikäli reklamaation syykoodit on perustettu järjestelmään).

F10 Poista

Poistaa käsittelyssä olevan rivin myyntikuitilta.

F11 Hyväksy

Sama kuin Enter; hyväksyy myyntirivin ja siirtää sen käsittelyriviltä myyntiriveille.

F12 Hinnoittelu

Avaa Hinnoittelu-ruudun.

Tuoteinfo

Jos Info näytetään-valinta on aktiivisena tuotteen perustiedoissa, TUOTEINFO-teksti näkyy punaisella tuotetta myytäessä.

TUOTEINFO-teksti

 Painamalla Home-painiketta näet tuoteinfon.

Tuotteen selite

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.