Skip to main content
Skip table of contents

Kampanjan tai hinnaston tulostus

Saa tulostettua kampanjat tai hinnastot F2 Tulosta -toiminnolla. Samalla toiminnolla saat myös listattua alkavat tai päättyneet kampanjat. Jos raporttien ajastustoiminto on käytössä (maksullinen lisäpiirre), voit tehdä päättyvistä ja alkavista kampanjoista ajastuksen F5 Ajastus -toiminnolla.

Kampanjatulostus-ruutu

Rajauksissa määritetään, tulostetaanko kampanjat vai hinnastot. Lisäksi rajaus voidaan tehdä kampanjan tai hinnaston tunnuksen mukaan, voimassaoloajan mukaan tai tuotenumeron mukaan. Raportin voi järjestää vaihtoehtoisesti kampanja/hinnastotunnuksen tai sen nimen mukaan. Monimyymäläympäristössä voidaan valita, rajataanko tulostus koskemaan koko ketjun vai vain omalle myymälälle rajattuja kampanjoita tai hinnastoja.

Jos tuotenumero on annettu, tulostuu listaus muiden rajausten mukaan kaikista kampanjoista tai hinnastoista, joissa ko. tuote on mukana.

  • Jos haluat tulostaa tiettynä päivänä päättyneet kampanjat, syötä kampanjan päättymispäivä aikarajauksen jälkimmäiseen kenttään ja valitse vastaava kohta rajauksista.

  • Jos haluat tulostaa tiettynä päivänä alkavat kampanjat, syötä kampanjan alkamispäivä aikarajauksen ensimmäiseen kenttään ja valitse vastaava kohta rajauksista.

Oletuksena raportille tulostetaan kampanjan ja hinnaston rivitiedot tuote/mallitasolla jos rivityyppi on tuote. Valitsemalla Tulosta koodit raportille tulostuu lisäksi myös tuotteiden eankoodit. Jos kyseessä on esim. ryhmä tai toimittajatasoinen kampanjarivi niin ko. rivitiedot tulostuvat raportille, jos tulosta mallit täppä on päällä.

Valinnalla Tulosta asiakkaat raportille listataan hinnastojen osalta ne asiakkaat ja asiakasryhmät, joita hinnasto koskee.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.