Skip to main content
Skip table of contents

Uudet ominaisuudet

Käyttöliittymän uudistus

Tekson käyttöliittymän ulkoasu on uudistettu kokonaisvaltaisesti, ja käytettävyyteen on tehty erilaisia parannuksia. Tekson päävalikossa toimintomoduulit löytyvät jatkossa käyttöliittymän ylä- ja alaosasta. Kunkin toimintomoduulin sisältämät toiminnot esitetään painikkeina, joita on nyt mahdollista käyttää myös kosketusnäytöllä. Käyttöliittymän värit, kuvakkeet sekä fontit on uudistettu. Päävalikon ja kassan uusi kuvasuhde on 16:9 ja resoluutiokoko 1280x720.

Esimerkkikuva Tekson uudistetusta käyttöliittymästä

Online-muotoiset käyttöohjeet

Tekson käyttöohjeet sekä versiotiedotteet nyt julkaistu online-muodossa. Voit avata ohjeet sekä Tekson valikoista että yksittäisistä ruuduista painamalla F1 Ohje -painiketta.

F1 Ohje -painike

Kassan uudet toiminnot

Kassaan on lisätty uusia painikkeita. Ennen myyjänumeron syöttämistä käytettäviä uusia painikkeita ovat:

Aiemmassa Tekson versiossa Valikko-painikkeen kautta avatut toiminnot on nyt lisätty omiksi näppäintoiminnoikseen:

Kassan näkymä ennen myyjänumeron syöttämistä

Kassan näkymä myyjänumeron syöttämisen jälkeen

Kassan myyntirivinäkymään on lisätty painikkeet PLU-koodeja varten.

PLU-koodit kassalla

Monikanavainen lahjakortti

Tekson monikanavainen lahjakorttitoiminto sisältää master datan lahjakorteista sekä rajapinnan, johon verkkokauppa voi tehdä toteutuksen lahjakorttien saldokyselyyn ja lahjakortin käyttöön. Monikanavaisen lahjakortin käyttöönoton jälkeen Teksossa on mahdollista myydä sekä fyysisiä lahjakortteja että mobiililahjakortteja. Lahjakortteja voi käyttää maksuvälineenä sekä kivijalkaliikkeissä ja verkkokaupassa.

Mobiililahjakortti on maksullinen erikseen parametroitava lisäpiirre; ota tarvittaessa yhteys Solteqin asiakastukeen.

Kaikki lahjakortit tallennetaan tietosuojattuun muotoon ja uudelle tyypille; aiemmin Teksossa myydyt fyysiset ladattavat lahjakortit toimivat kuten ennenkin Teksossa, mutta eivät verkkokaupassa.

Tekso lähettää mobiililahjakortit sähköpostitse lahjakortin saajalle, kopion ostajalle, sekä piilokopion haluttuun yrityksen omaan sähköpostiosoitteeseen. Tekson lähettämässä sähköpostissa lahjakortti esitetään merkkisarjana ja viivakoodina. Lahjakortin viivakoodi voidaan lukea viivakoodilukijalla näytöltä tai PDF-tulosteelta lahjakorttia käytettäessä.

Esimerkki lahjakortin viivakoodista

Sähköpostin sisältö ja ulkoasu sovitaan käyttöönottoprojektissa. Solteq tarjoaa peruspohjan sähköpostista. Yritys voi myös toimittaa oman layoutin HTML-muodossa, johon Solteq liittää lahjakorttiin liittyvät tiedot.

Fyysisten lahjakorttien tilaaminen tapahtuu tilaamalla Solteqilta haluttu määrä lahjakorttikoodeja, jotka yritys toimittaa omalle korttitoimittajalleen korttien painamista varten.

Tekso Web -toiminnot Teksossa

Ostotilauksen ja ostotilausehdotuksen tuotteiden poimintaehdotusruudulle on lisätty uusi F4 Tekso Web -tilaukset -painike. Painike näytetään aktiivisena silloin, kun Tekso Web -tilauksia on lähetetty Teksoon. Painiketta painamalla voi hakea käsittelemättömät Teksoweb-tilaukset aikajärjestyksessä. Kun käyttäjä valitsee tilauksen Tekso Web-tilaukset-ruudulta, se merkitään käsitellyksi, ja tilauksen rivit siirtyvät ostotilausehdotukseen jatkokäsiteltäviksi.

Kassaraportti-toimintoon on lisätty myös mahdollisuus ajaa raportti Tekso Webin kautta tehdyistä myyntitapahtumista. Ne on mahdollista myös ajaa raportille erikseen normaaleista kassoista.

Tekso Web-kassatunnukset näkyvät henkilötietojen Kassa-kentässä; kassatunnusten pituus on enintään neljä merkkiä, ja ne alkavat W-kirjaimella. Henkilötietoihin on lisäksi mahdollista syöttää sähköpostiosoite.

Tekso Web -kassa henkilötiedoissa

Verottomuustoiminto raporteissa

Seuraavat raportit on mahdollista ottaa uuden version myötä joko verollisena tai verottomana:

Jos yrität tulostaa versiopäivitystä edeltävien päivien veroton/verollinen -raportointia, tulee näkyviin ilmoitus:

Saat tämän raportin verottomana/verollisena alkaen pp.kk.vvvv.

Jos haluat sen aiemmalta ajalta, ota yhteys asiakastukeen.

Raporttien ajaminen aiemmalta ajalta on Solteqin tarjoama maksullinen lisäpalvelu; ota tarvittaessa yhteys Solteqin asiakastukeen.

Tuotteen varaaminen ja tarjouksen tekeminen kassalla

Kassaohjelmassa on nyt mahdollista suorittaa sekä tuotteen varaaminen että tarjouksen tekeminen. Kyseiset toiminnot ovat maksullisia lisäpiirteitä, joiden käyttöönotto Teksossa vaatii erillistä parametrointia; ota yhteys Solteqin asiakastukeen.

Matkalla-tila varastosiirroissa

Varastosiirroissa on mahdollista ottaa käyttöön Matkalla-tila. Kun suoritetaan varastosiirto, tämä vähentää heti varastosaldoa lähettävästä myymälästä, ja Matkalla-tilassa olevat tuotteet/mallit tulevat tällöin näkyviin vastaanottavan myymälän Varastokyselyyn. Tuloutus tehdään vastaanottavassa myymälässä Matkalla-tilassa oleville kuiteille. Kun toiminto on otettu käyttöön, Varaston Tapahtumaselailuun tulee näkyviin uusi näppäintoiminto F3 Matkalla olevat.

Matkalla-tila on erikseen parametroitava maksullinen lisäpiirre; ota yhteyttä Solteqin asiakastukeen sen käyttöön ottamiseksi.

Replikointi palveluna

Replikointi on mahdollista asentaa työasemalle palveluksi, jolloin tiedot synkronoituvat huolimatta siitä, onko Teksoa avattu koneen käynnistyksen jälkeen. Nyt replikointi toimii taustalla jatkuvasti.

Päivitystila

Teksoon on lisätty online- ja offline-tilojen lisäksi uusi tila: päivitystila. Tekson ollessa päivitystilassa käyttöliittymän oikeassa yläkulmassa on teksti PÄIVITYS sekä ajanmääre, joka ilmoittaa minkä verran aikaa on kulunut siitä, kun datat on viimeksi päivitetty kaikkien muuttuneiden taulujen osalta ajan tasalle.

Varoajat

Tekson käynnistyminen työasemalla on estetty, mikäli määritellyn varoajan (yleensä 14 vuorokautta) aikana ei ole saatu muodostettua yhteyttä pilvipalveluun. Ohjelma antaa Teksoa käynnistettäessä ilmoituksen

  • kun varoaika on umpeutumassa

    • Teksoa on vielä tällöin mahdollista käyttää kyseisellä työasemalla; tarkista verkkoasetukset ja ota tarvittaessa yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

  • kun varoaika on umpeutunut

    • Tekson käyttö kyseisellä työasemalla on tällöin estetty; ota yhteyttä Solteqin asiakastukeen.

Kassatyöaseman offline-hälytys

Kassatyöaseman offline-ilmoitus -toiminnon avulla on mahdollista näyttää käyttäjälle lisäilmoitus, mikäli kassa on ollut pidempään offline-tilassa. Tekso tarkistaa offline-tilanteen reaaliaikaisesti, ja se näkyy esimerkiksi kassakuvakkeen värinä, sekä Tekson sekä kassaohjelman ruudulla tekstinä.

Mikäli offline-hälytys -valinta on päällä, tulee lisäksi erillinen ilmoitus mikäli järjestelmä on ollut offline-tilassa yli tunnin ajan; erillinen ilmoitus tulee myyjänumeron syöttämisen yhteydessä. Ilmoituksessa kerrotaan offline-tilan tähänastinen kesto. Ilmoitusväli on tarvittaessa parametroitavissa muuksi kuin 1 tunniksi. Asetus on kassakohtainen, joten sen voi jättää määrittämättä esimerkiksi messukassoille, joista tiedetään ettei niille ole saatavilla verkkoa.

Verifone-maksupäätteiden tuki Teksoon

Tekson kanssa on mahdollista käyttää Verifone 4.0.0.x.x.x -maksupäätteitä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.