Skip to main content
Skip table of contents

Tekso tax free

Tekson tax free -toiminto perustuu verottoman matkailijamyynnin ohjeisiin ja säädöksiin. Toiminto on tarkoitettu myyjille, jotka myyvät Suomessa tavaroita EU:n tai Norjan ulkopuolella asuville Suomessa vieraileville matkailijoille ja EU:n ulkopuolella asuville suomalaisille. Tax free myynnin piiriin kuuluu ne ostokset, jotka matkailija vie mukanaan käyttämättöminä henkilökohtaisissa matkatavaroissaan EU:n ulkopuolelle.

Tämä ohje koskee Teksossa kassalla tapahtuvaa tax free tositteen tulostamista asiakkaalle, joka täyttää verottomaan matkailijamyyntiin sovellettavat säännöt sekä leimatun tositteen perusteella verohyödyn palauttamisen asiakkaalle. Tekso tax free mahdollistaa tax free -tositteen tulostuksen ja mahdolliset poikkeustilanteet tätä koskien, eli tax free-tapahtuman mitätöinti ja tax free lomakkeen uudelleentulostus sekä tax free -palautuksen tekemisen asiakkaan palatessa myymälään tullissa leimatun tax free -lomakkeen kanssa.

Tax free -palautusprosessi koostuu seuraavista vaiheista:

 • Myymälässä:

  • Ostettuaan kulutustavaroita (verokanta 24 %) tai elintarvikkeita (verokanta 14 %) yhteensä vähintään 40 euron arvosta, matkailija saa myymälästäsi tax free -tositteen.

 • Rajalla:

  • Asiakkaan tulee saada tax free -tositteelle tullin leima ja allekirjoitus todisteeksi siitä että ostokset on viety käyttämättöminä EU:n ulkopuolelle.

 • Myymälässä:

  • Kun asiakas palaa myymälään hän saa lomakkeen osoittaman alv-palautuksen takaisin leimattua tax free tositetta/tositteita vastaan.

  • Takaisin maksettu osuus on 24 ja 14 luokkien veron osuus (– mahdollinen myyjäliikkeen komissio).

 • Laskutus

  • Tax free -tositteen lunastuksen jälkeen myyjä on oikeutettu kirjaamaan tax free -myyntien alv-osuudet valtiolta saamisiksi. Tax free -palautukset ovat raportoitavissa kassaraportilta.

Tässä ohjeessa on kerrottu seuraavista myymälässä tapahtuvista vaiheista:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.