Skip to main content
Skip table of contents

Hinnoittelu tilauksella tai tarjouksella

Rivien myyntihinta tulee tuotteen perustiedoista. Jos tuote on mukana voimassaolevassa kampanjassa tai asiakashinnastossa, hinta tulee halvimman määritellyn hinnan mukaan.

Voit määrittää tuotteelle tilaukseen poikkeavan hinnan suoraan käsittelyrivillä tai F12 Hinnoittelu -toiminnolla. Voit myös kerätä tuotteet pakettiin, ja määrittää koko pakettia koskevan kokonaishinnan, jolloin paketista annettu alennus jyvittyy kaikille pakettiin kerätyille riveille.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.