Skip to main content
Skip table of contents

Varastosiirto

Varastosiirron avulla voidaan siirtää tuotteen kappaleita myymälästä toiseen. Tuotteet voidaan siirtää tai kahdella tavalla: tuotenumerolla tai tuotekoodilla.

Varastosiirto tuotenumerolla

 1. Anna varastokyselyn aloitusruudulla tai kyselyruudulla tuotenumero Tuote/koodikenttään, ja tämän jälkeen paina Enter tai valitse F4 Tuotekysely.

  1. Jos koko. ja värilajitelmat ovat käytössä, selaa vielä tuotteen oikea väri ruudulle.

 2. Valitse F9 Varastosiirto.

 3. Ruudun yläosa antaa siirrettävästä tuotteesta yksityiskohtaisempaa tietoa, josta voidaan tarkistaa tuotteen oikeellisuus.

  • Syötä myymälät, joiden välillä siirto suoritetaan Mlästä- ja Mlään-kenttiin.

  • Anna siirrettävät kappalemäärät alarivillä näkyvään ensimmäiseen valkoiseen kenttään. Jos koko- ja värilajitelmat ovat käytössä, syötä siirrettävät kappalemäärät oikean koon kohdalle.

 4. Tee siirto painamalla F4 Tee varastosiirto. Siirrot näkyvät välittömästi ruudulla, ja ohjelma ilmoittaa ruudun alaosassa kun siirto on suoritettu.

 5. Voit palata takaisin varastokyselyyn F10 Palaa kyselyyn –painikkeella.

 6. Siirrot tallentuvat varastotapahtumakuiteille myymälöittäin. Voit tulostaa tehdyistä siirroista tapahtumakuitit varastotapahtumien selailusta.

Varastosiirto tuotekoodilla

 1. Paina Varastokysely-ruudulla F8 Siirto koodilla; Varastosiirto koodilla -ruutu aukeaa.

 2. Syötä Myymälästä-kenttään sen myymälän numero, josta siirto tapahtuu.

 3. Syötä Myymälään-kenttään sen myymälän numero, johon tuotteet siirretään.

 4. Ohjelma ehdottaa kuluvaa päivää Siirtopäiväksi; voit muuttaa päivän, mikäli haluat että siirto kirjataan aiemmalle päiväykselle.

 5. Syötä Koodi-kenttään siirrettävän tuotteen koodi.

 6. Voit liittää tarvittaessa siirtoon tekstiä painamalla F5 Teksti.

  • Jos haluat käyttää Teksti-toimintoa joka rivillä, klikkaa Teksti annetaan -valintaruutu aktiviseksi. Tällöin ohjelma avaa Teksti-ruudun automaattisesti, kun siirryt Lukumäärä-kentästä eteenpäin painamalla Enter. Annettu teksti tulee näkyviin Tapahtumaselailuun.

 7. Syötä siirrettävä kappalemäärä Lukumäärä-kenttään.

 8. Hyväksy siirto painamalla Enter. Tämän jälkeen voit tarvittaessa syöttää uuden koodin.

 9. Mikäli haluat poistaa jonkin siirroista ennen tapahtumien tallennusta, aktivoi kyseinen rivi klikkaamalla sitä ja paina sitten F8 Poista.

 10. Kun kaikki siirrot on kirjattu, tallenna tapahtumat painamalla F4 Tallenna.

 11. Ohjelma ilmoittaa kun tallennus on valmis, jonka jälkeen voit poistua ruudulta painamalla F10 Poistu.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.