Skip to main content
Skip table of contents

Henkilöt

Henkilöt-toiminnolla ylläpidetään myyntiin tai ostoihin osallistuvien henkilöiden tietoja. Rekisteriä voidaan haluttaessa täydentää ja siihen voi lisätä uusia henkilöitä. Väliaikaismyyjille voidaan perustaa muutama numero joita käytetään.

Henkilöt-ruutu

Mikäli joku palveluksesta poistunut henkilö halutaan poistaa järjestelmästä, poistaminen kannattaa suorittaa vasta esimerkiksi tilikauden lopussa, jolloin henkilö näkyy siihen asti myyjäraporteissa.

Kentät

Kenttä

Selitys

Henkilönumero

Myynnin ja sen raportoinnin perusta.

Nimi

Henkilön koko nimi.

Myyjänimi

Näkyy kassakuitissa. Jos Myyjänimi jätetään pois, niin kassakuittiin tulostuu vain myyjänumero. Myyjäraportit tulostuvat numerojärjestyksessä.

Puhelin

Tulostuu A4-lähetteeseen sekä myyntitilaustulosteisiin. Jos puhelin jätetään tyhjäksi, tulostuu A4-lähetteeseen sekä myyntitilaustulosteisiin puhelinnumero liiketietojen perusteella.

Kassa

Mikäli Tekso Web on käytössä, tämä kenttä sisältää Tekso Web -kassatunnuksen. Tunnuksien pituus on enintään neljä merkkiä, ja ne alkavat W-kirjaimella.

Sähköpostiosoite

Henkilön sähköpostiosoite. Mikäli osoite syötetään väärässä muodossa, ohjelma antaa tästä virheilmoituksen.

Kuva

Kuva henkilöstä näkyy ruudun oikeassa laidassa, kun kuva on nimetty myyjänimen mukaan b-muotoon: esim. Maija.bmp. Tallennetaan kuvat-kansioon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.