Skip to main content
Skip table of contents

Pelkän tax free -tapahtuman mitätöinti

Tax free -tapahtuman mitätöintiä käytetään tilanteessa, jossa suoramitätöintiä ei voi enää tehdä. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun asiakas palauttaa tuotteet eri päivänä, kun osto on tehty ja palautus tehdään uudella myyntikuitilla.

  1. Hae kuittien selailuun alkuperäinen myyntikuitti, josta on tehty tax free -tapahtuma ja paina F2 Tax free.

  2. Valitse valikosta Mitätöi Taxfree-tapahtuma ja paina Enter.

  3. Taxfree-tapahtuma -ruudun yläosassa on tieto, että kyseisestä kuitista on aiemmin tehty tax free -tapahtuma. Käynnistä tapahtuman mitätöiminen painamalla F4 Suorita toiminto.

  4. Kun mitätöinti on suoritettu onnistuneesti, ohjelma antaa tästä ilmoituksen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.