Skip to main content
Skip table of contents

Myynti

Myynti-valikko

Tekson Myynti-valikko sisältää seuraavat toiminnot:

 1. Kassamyynti käynnistää Tekson myyntiohjelman.

 2. Myyntitilaukset siirtää myyntitilaustoimintojen valikkoon. (Myyntitilaukset on ohjelman maksullinen lisäpiirre.)

 3. Kassaraportti raporttityökalu, jolla saadaan raportoitua kassaan kirjatut myynnit ja muut tapahtumat (esim. suoritukset) maksuvälineittäin eriteltynä.

 4. Myyjäraportti tulostaa myynnin myyjittäin halutulta aikajaksolta.

 5. Päiväraportti tulostaa raportin, jossa on valitun ajanjakson, ja mahdollisesti mukaan valitun vertailujakson, myynti päivittäin.

 6. Analyysiraporttion monipuolinen apuväline myynninseurantaan. Raportti lajittelee tiedot valitun perusteen mukaan laskevaan tai nousevaan järjestykseen.

 7. Myyntiraportti on myynninseurannan perusraportti, jolla saadaan tulostettua myynti esim. tuotteittain, tuoteryhmittäin tai toimittajittain halutulta aikaväliltä.

 8. Myynti kuukausittain tulostaa myynnit, tulot, varastot, katteet, kiertonopeuden ja teholuvun kuukausittain.

 9. Tuotteen myynti kuukausittaintulostaa tuotteen myynnit, tulot, varastot, katteet, kiertonopeuden ja teholuvun kuukausittain.

 10. Poikkeamaraportti tulostaa myynnin katepoikkeamat, palautustapahtumat, mitätöintitapahtumat tai sovitustapahtumat.

 11. Virhetapahtumatnäyttää myynti- tai varastotapahtumissa tapahtuneet virheet ja mahdollistaa niiden korjauksen.

 12. Kuittien selailussa näkyvät kaikki kassamyynnissä tehdyt kuitit.

 13. Kampanjat-toiminnolla perustetaan käytettävät kampanjat ja hinnastot.

 14. Grafiikka tulostaa myynnit graafisessa muodossa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.