Skip to main content
Skip table of contents

Käyttäjäryhmät

Käyttäjäryhmät liittyvät käyttäjähallintaan, jolloin käyttäjille voidaan määrittää Tekson käyttöön erilaisia oikeuksia. Käyttäjähallinta on maksullinen lisäpiirre.
 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.