Skip to main content
Skip table of contents

Tekson tuotteet ja verkkokauppa

Tuotetta tai mallia perustettaessa kaikki Teksosta löytyvät tuotteen/mallin tiedot on mahdollista siirtää verkkokauppaan. Integraation käyttöönottoprojektissa määritellään, siirretäänkö verkkokauppaan kaikki tuotteet/mallit vai ainoastaan Verkkokauppatuote-valinnalla merkityt tuotteet/mallit, ja mitä tietoja näistä siirretään.

Tuotteen tietoja muokattaessa siirretään verkkokauppaan yleensä hintatiedot sekä muut sovitut tuotteen ominaisuudet.

Solteq Connectorin avulla on mahdollista luoda lisäsääntöjä tuotteen perustamiseen ja lisärajauksia Tekson tuottamien tietojen lähettämiseen; esimerkiksi Tekson tuoteryhmät voidaan kohdistaa verkkokaupan tuoteryhmiin, ja Tekson toimittajat verkkokaupan brändeihin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.