Skip to main content
Skip table of contents

Keräily

Tämä toiminto on maksullinen lisäpiirre, jonka käyttöönotto Teksossa vaatii erillistä parametrointia. Ota yhteys Solteqin asiakastukeen.

Myyntitilauksen keräilytoiminnossa suoritetaan Teksosta ennestään löytyvän myyntitilauksen toimitus keräilemällä. Keräily tapahtuu tuotteita lukemalla tai myyntitilauksen rivitoimituksen tavoin rivejä valitsemalla ja valitulle riville määrä antaen.

Kun Salli rivitoimitus -lisävalinta on päällä, voidaan myös koko rivin toimittamaton määrä hyväksyä keräilyn toimitukseen painamalla Enter.

Keräilytoimintoa voidaan hyödyntää esimerkiksi varastolla, jolloin toimitettavien tuotteiden keräilyn yhteydessä saadaan tehtyä myyntitilauksen toimitus suoraan laskutettavaksi lähetteeksi tai hetilaskuksi.

Keräilyn voi tarvittaessa myös keskeyttää ja tallentaa keräilyn myöhempää käsittelyä varten. Lisäksi keräilyn kautta saa otettua tarvittaessa tulosteen käsiteltävästä myyntitilauksesta, sekä keräilylähetteitä toimitusvaiheen poikkeamariveistä tai riveistä, joilla on toimittamatonta määrää.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.