Skip to main content
Skip table of contents

Kampanjan/hinnaston rivitiedot

 • Määrittele kampanjan/hinnaston rivitiedoissa Rivityyppi sekä malli- tai ryhmätaso (jotka voit vaihtoehtoisesti hakea myös listalta).

 • Syötä kampanjahinta Kampanjahinta-kenttään tai prosenttialennuksena Alennus%-kenttään.

 • Rivitiedoissa voit tarvittaessa määrittää myös riviä koskevat lisärajaukset.

Kampanjarivi-ruutu, Malli-rivityyppi valittuna

Rivityyppiä Kaikki käytetään tilanteessa, jossa kampanja määritetään koskemaan kaikkia tuotteita (pois lukien mahdolliset kampanjan lisärajaukset: sesonki, väri, asiakastyyppi, asiakasluokka).

Mikäli tuotteille tai ryhmille on määritetty käyttöön hintatulosteet, avaa ohjelma automaattisesti kampanjahinnan tallennuksen yhteydessä Hintatulosteet-ruudun. Ruudulla voidaan muuttaa oletuksena tulevia tulostevalintoja ja kappalemääriä. Hintajulisteelle tulostuvia tietoja pääset muuttamaan painamalla Tiedot. Hintatulosteiden aktivointi tapahtuu painamalla Tallenna huolimatta siitä, onko tietoja muutettu. Jos poistut painamalla F10, ei hintatulosteiden tulostus aktivoidu eivätkä laput tällöin tulostu.

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F3 Uusi

Perustaa kampanjaan tai hinnastoon uuden rivin.

F4 Tallenna

Tallentaa tehdyt muutokset.

F7 Lista

Tuo esiin listan rivityypin mukaan.

F8 Poista

Poistaa kyseisen rivin kampanjasta tai hinnastosta.

F10 Poistu

Palaa takaisin pääruudulle.

Tärkeimmät kentät

Kenttä

Selitys

Tyyppi

Ilmoittaa Malli-sarakkeen  merkityksen:

 • Malli: kampanja tai hinnasto tehdään jollekin tietylle mallile.

 • Tuotekoodi: kampanja tai hinnasto tehdään vain mallin tietylle koodille.

 • Toimittaja: kampanja tai hinnasto tehdään tietyn toimittajan malleille.

  • Jos valitset toimittajan ja klikkaat Lisärajaus toimittajalle -valintaruudun aktiiviseksi, voit valita lisäksi lisäksi Pääryhmän, Alaryhmän tai Tuoteryhmän.

 • Pääryhmä, Alaryhmä tai Tuoteryhmä: kampanja tai hinnasto koskee tiettyä ryhmää ja ryhmärajaus voidaan tehdä millä ryhmätasolla tahansa.

 • Kaikki: kampanja tai hinnasto tehdään kaikille tuotteille.

Malli

Ylläkuvatun tyypin mukainen numero. Numerona käytetään tuotenumeroa, tuotekoodia tai ryhmänumeroa. Voit selata listaa painamalla F7-näppäintä. Lista tulostuu sen mukaan mitä edellä olet tyypiksi valinnut.

Nimi

Ohjelma hakee nimen automaattisesti, kun Malli-kentän tieto on annettu. Samalla tulevat myös hintatiedot esiin (vain kun tyyppinä on tuotenumero).

Alennus%

Tuotteen tai ryhmän alennusprosentti.

Kampanjahinta

Tuotteen kampanja- tai hinnastohinta.

Kampanja kate-%

Näyttää kuinka paljon kampanja- tai hinnastohinnalla myytäessä tuotteesta jää katetta.

Pakettityyppi

Ilmoittaa käytettävän paketin tunnuksen. Käytetään yleensä vain kampanjoissa. Katso myös sivu Pakettikampanjat

Muut lisärajaukset

Voit antaa tässä kohdassa lisärajauksia:

 • Sesonki

 • Sesonki + aiemmat sesongit

 • Väri

 • Asiakasryhmä

 • Asiakastyyppi

Rivitietojen syöttäminen malli- tai tuotekoodikohtaiselle kampanjalle/hinnastolle

Malli- ja tuotekoodikohtaisessa kampanjarivissä alennus voidaan antaa joko prosenttina, jolloin ohjelma laskee automaattisesti kampanjahinnan tai kampanjahintana, jolloin ohjelma laskee automaattisesti alennusprosentin.

 1. Valitse Rivityyppi, eli onko kyseessä Malli vai Tuotekoodi.

 2. Anna rivityypistä riippuen malli/tuotekoodi; voit hakea tämän myös painamalla F7 Lista.

 3. Määritä mallin/tuotekoodin kampanjahinta. Alennuksen voi antaa hyödyntäen Alennus % -kenttää, tai voit syöttää alennetun hinnan suoraan Kampanjahinta-kenttään.

 4. Mikäli kyseessä on pakettikampanja anna paketin tiedot; katso pakettityypeistä ohjeen kohta Pakettikampanjat.

 5. Tallenna rivin tiedot painamalla F4 Tallenna.

 6. Syötä halutessasi seuraavat kampanjarivit rivin tallennuksen jälkeen painamalla F3 Uusi.

 7. Kun kaikki rivit on tallennettu, voit poistua rivien syötöstä poistua painamalla F10, jolloin kampanjan rivit päivittyvät myös pääruudulle. Kun poistut kampanjoiden ylläpidosta painamalla F10, kysyy ohjelma halutaanko tulostaa aktivoidut hintatulosteet. Voit tulostaa tulosteet myös myöhemmin mallin perustietojen kautta.

Rivitietojen syöttäminen Toimittaja-, Ryhmä-, Tuotejoukko- tai Kaikki-tyypin kampanjalle/hinnastolle

 1. Määritä rivin tyyppi, eli onko kyse toimittaja- vai ryhmäkohtaisesta kampanjasta.

 2. Syötä rivityypistä riippuen toimittaja/ryhmätieto/tuotejoukko, jolle teet kampanjan/hinnaston; voit hakea tämän myös painamalla F7 Lista.

 3. Rivityypeille Ryhmä, Tuotejoukko ja Kaikki on mahdollista tehdä lisärajauksia sesongin, asiakasryhmän ja asiakastyypin mukaan. Rivityypille Toimittaja voidaan tehdä lisärajaus myös ryhmän mukaan.

 4. Määritä toimittajan/ryhmän/tuotejoukon alennusprosentti (kampanjahinta voidaan antaa vain jos kyse on pakettityyppisestä rivistä.)

 5. Mikäli kyseessä on pakettikampanja, syötä paketin tiedot (katso lisätietoja sivulta Pakettikampanjat).

 6. Tallenna rivin tiedot painamalla F4 Tallenna.

 7. Syötä halutessasi seuraavat kampanjarivit rivin tallennuksen jälkeen painamalla F3 Uusi.

 8. Kun kaikki rivit on tallennettu, voit poistua rivien syötöstä poistua painamalla F10, jolloin kampanjan rivit päivittyvät myös pääruudulle. Kun poistut kampanjoiden ylläpidosta painamalla F10, kysyy ohjelma halutaanko tulostaa aktivoidut hintatulosteet. Tulosteet voidaan tulostaa myös myöhemmin Tuoteperustietojen kautta.

Esimerkki ryhmäkohtaisesta kampanjarivistä, joka on rajattu asiakasryhmälle 1. Alennus annetaan prosenttina, kun kyseessä on ei-pakettikampanja.

Esimerkki toimittajakohtaisesta kampanjarivistä: kaikista toimittajan 1 tuotteista saa 10% alennusta.

Esimerkki: alennus on rajattu koskemaan toimittajan 1 tuotteita, jotka kuuluvat alaryhmään 1000.

Toimittajan lisärajauksen voi antaa miltä tahansa ryhmätasolta; ryhmätason valinta tehdään rivityypin alasvetovalikosta. Alennus annetaan prosenttina kun kyseessä on ei-pakettikampanja.

Värikohtaisen kampanjarivin syöttäminen

 1. Valitse Rivityyppi, eli onko kyseessä Malli vai Tuotekoodi.

 2. Anna rivityypistä riippuen malli/tuotekoodi; voit hakea tämän myös painamalla F7 Lista.

 3. Määritä mallin/tuotekoodin kampanjahinta. Alennuksen voi antaa hyödyntäen Alennus % -kenttää, tai voit syöttää alennetun hinnan suoraan Kampanjahinta-kenttään.

 4. Mikäli kyseessä on pakettikampanja anna paketin tiedot; katso pakettityypeistä ohjeen kohta Pakettikampanjat.

 5. Tallenna rivin tiedot painamalla F4 Tallenna.

 6. Syötä halutessasi seuraavat kampanjarivit rivin tallennuksen jälkeen painamalla F3 Uusi.

 7. Kun kaikki rivit on tallennettu, voit poistua rivien syötöstä poistua painamalla F10, jolloin kampanjan rivit päivittyvät myös pääruudulle. Kun poistut kampanjoiden ylläpidosta painamalla F10, kysyy ohjelma halutaanko tulostaa aktivoidut hintatulosteet. Voit tulostaa tulosteet myös myöhemmin mallin perustietojen kautta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.