Skip to main content
Skip table of contents

Ulkomaan maksut

Ulkomaan maksut -toiminnolla voit siirtää pankkiisi kaikki tarvittavat tiedot valuuttamaksua varten. 

Valuuttamaksut-ruutu

 1. Tarkista aina alussa, että maksuissa käyttämäsi tili on oikea. Voit vaihtaa tilin painamalla F5 Vaihda maksajaa. Maksupankin vaihtaminen kesken tietojen syötön poistaa annetut tiedot.

 2. Aloita uuden maksun syöttö painamalla F3 Uusi maksu.

 3. Täytä tilisiirron tiedot Maksun lisäys -ruudulla:

  • Anna saajan ja saajan pankin tiedot. Aiemmin käytetyt tilinumerot saat esiin painamalla F7 Maksujen saajat. Tällöin esiin tulee lista, josta valinnan voi suorittaa. Tämä kuitenkin edellyttää, että samalle tilinumerolle on aiemmin tehty suoritus, sillä uudet tilinumerot tallentuvat listalle hyväksyttyäsi ensin ko. tilinumerolle yhden laskun.

  • Anna saajan SWIFT-osoite ja tilinumero.

  • Anna maakoodi (esimerkiksi: US, SE, …) ja maksun määrä valuutoissa sekä valuutta kansainvälisellä tunnuksella (esimerkiksi SEK). Mikäli syötät maakoodin tai valuutan, ohjelma täyttää toisen kentän automaattisesti. Lisää myös pankista saamasi sopimusnumero valuutan kurssista.

  • Valitse maksutapa ja palvelumaksu sovituin ehdoin. Maksutapa voi olla: Maksumääräys, Pikamääräys, Swift-shekki, Shekki tai Tilisiirto. Palvelumaksu voidaan veloittaa joko Saajalta tai Maksajalta.

  • Voit antaa maksulle nimen, jonka perusteella voit maksuraportista tarkentaa maksun.

 4. Kun olet antanut pankkisiirtotiedot ja hyväksynyt sen painamalla F4 Hyväksy, palaat Valuuttamaksut-ruudulle, jonka yläosassa näet tekemäsi maksun ja voit hyväksyä sen maksettavaksi. Tässä ruudussa suoritetaan maksujen keräily, maksaminen ja raportointi.

 5. Kun kaikki maksettavat laskut on syötetty ja valittu maksuun, paina F2 Pankkiyhteys lähettääksesi pankkiin erän maksuun valitsemistasi maksuista.

  Ohjelma pyytää vielä varmistuksen yhteydenotosta.

  Pankkiyhteyden varmistusruutu

  Kun painat Kyllä, tulee näkyviin erillinen ilmoitus yhteydenotosta Cloud-palvelimeen. Voit poistua ruudulta painamalla Poistu.

  Ilmoitus yhteydenotosta Cloud-palvelimeen

Kun otat pankkiyhteyden, tarkista vielä yhteysraportilta tai aineistoluettelosta että yhteys onnistui, ja että pankki vastaanotti lähetetyn erän.

Funktionäppäimet

Näppäintoiminto

Selitys

F5 Vaihda maksaja

 Tuo esiin pankkitilihaku –ruudun, josta voidaan muuttaa tili jolta maksu tehdään.

V Muuta 

Voit tehdä muutoksen jo aiemmin tekemällesi tilisiirtolomakkeelle.

+ Maksa 

Ruudulta valittuna oleva maksu merkitään maksettavaksi plus-näppäimellä tai klikkaamalla hiirellä +Maksa-painiketta. Tällöin rivin tilaksi muuttuu Maksetaan. Maksu valitaan selaamalla nuolinäppäimillä halutun maksurivin kohdalle tai klikkaamalla hiirellä maksuriviä.

 -Peruuta

Painikkeella otetaan maksettavista pois erä jonka tilana on ollut "Maksetaan". Rivi jää kuitenkin näkymään ruudulle ja se voidaan valita myöhemmin maksettavaksi.

F3 Uusi maksu

Tuo esiin pankkisiirron ja voit tehdä uuden valuuttamaksun.

F9 Raportit 

Raportit tulostaa maksuluettelon.

F2 Pankkiyhteys

Ottaa pankkiyhteyden ja lähettää erän maksuun valitsemistasi maksuista pankkiin.

F4 Kopioi maksu

Voit kopioida maksun toistuvaa laskun maksua varten. 

F8 Poista maksu

Poistaa valitun maksettavan rivin kokonaan ruudulta. Ohjelma vahvistaa maksun poiston erillisellä ruudulla.

F10 Poistu

Palaa pankin alkuvalikkoon.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.