Skip to main content
Skip table of contents

Laskutettavien lähetteiden valinta manuaalisesti tehtävässä laskutusehdotuksessa

Voit tarkastella lähetteen myyntirivejä valitsemalla tuoterivit tai painamalla Enter kursorin ollessa kyseisen lähetteen päällä.

Laskutusehdotus-ruutu; laskutettavia rivejä ei ole valittu

Laskujen päiväykseksi ohjelma ehdottaa koneen päiväystä. Voit muuttaa Laskun päivä -kenttään laskutuspäivän, jolloin se muuttuu automaattisesti myös muille laskutusehdotuksesta tulostettaville laskuille.

Laskun summaan lisätään laskutuslisä, mikäli liike- ja asiakasperustiedoissa niin on määritelty. Lisä voidaan antaa tai poistaa tässä myös laskukohtaisesti.

Ruudun yläreunassa näkyvä laskunumero on seuraava vapaa laskunumero, joka tulee tulostettavalle laskulle.

Lähetteiden oikeassa reunassa on Laskutus-kenttä, jolla lähetteen tila määrätään. Mikäli lähete laskutetaan tai avoin suoritus kohdistetaan, valitse vaihtoehto Laskutetaan tai merkitse lähete + merkillä. Jos lähetettä ei tällä kerralla laskuteta, kenttä jätetään tyhjäksi.

Laskutusehdotus, jossa laskutettava rivi valittu

Mikäli haluat peruuttaa Laskutetaan/kohdistetaan -valinnan, voit tehdä sen Ei laskuteta -painikkeella.

Lähetettä, johon on kohdistunut osittainen palautus, ei voi laskuttaa. Ohjelma ilmoittaa tällöin: Lähetteeseen on kohdistunut palautus, ei voida enää laskuttaa.

Laskutusehdotuksessa on myös F8 Poistetaan -painike, jolla voit poistaa lähetteet laskutusehdotuksesta.

  • Toimintoa käytetään hyvitystilanteissa silloin, kun alkuperäistä veloitusta ei ole vielä ehditty laskuttaa. Näin ollen laskutusehdotuksessa näkyvät sekä veloituslähete että hyvityslähete kokonaan avoimina ja ne voidaan siis molemmat poistaa, jotta niistä ei turhaan muodostu laskua.

  • Muissa tilanteissa eli jos poistettavalle summalle ei löydy + ja – tapahtumaa, tai jos lähete ei ole kokonaan avoimena, tai jos yritetään poistaa suoritustapahtumaa, ei ohjelma anna poistaa lähetteitä. Tämä siksi että lähetteen poisto ei poista tehtyä myyntitapahtumaa, vaan varsinainen myynti jää voimaan, eikä sitä tultaisi laskuttamaan.

Mikäli veloitustapahtuma on hyvitetty kassalla kuittien selailun mitätöinnillä, ei kumpikaan näistä tapahtumista tule laskutusehdotukseen näkyviin. Mitätöintitilanteessa ko. tapahtumista ei tulostu laskuille mitään tietoa, mutta tapahtumat näkyvät esim. läheteluettelolla.

Mikäli haluat tulostaa asiakkaan jokaisen lähetteen omaksi laskukseen, paina F4 Tallenna jokaisen Laskutetaan-merkinnän jälkeen, eli lähetekohtaisesti.

Mikäli asiakkaan kaikki lähetteet halutaan yhdelle laskulle, valitse kaikki laskutettavat lähetteet ja paina lopuksi F4 Tallenna, jonka jälkeen ohjelma siirtyy seuraavaan asiakkaaseen. 

Kun kaikki halutut asiakkaat on käyty läpi, poistu laskutusehdotuksesta painamalla F10 Poistu. Avautuvassa ruudussa voit valita, tulostetaanko laskut kirjoittimelle vai esikatseluun ja mitä laskupohjaa käytetään. Jos laskut tulostetaan suoraan kirjoittimelle, voit valita Kopio, jolloin ohjelma tulostaa laskuista automaattisesti myös laskukopiot. Valitse Raportti tulostaaksesi yhteenvedon tulostettavista laskuista.

Laskujen tulostus -ruutu

Jos laitat Laskujen tulostus -ruudulla Verkkolaskut, Factoring-laskut tai E-kirje -valintaruudun aktiiviseksi, ohjelma muodostaa aina kyseisen sähköisen aineiston. Aineiston muodostuksen yhteydessä tulostuu automaattisesti myös paperikopiot joko esikatseluun tai kirjoittimelle valinnan mukaan (kopio on tällöin valittuna automaattisesti). Ohjelma myös ilmoittaa, kuinka monta Verkkolasku- tai Factoring -laskua aineistoon on muodostettu.

Mikäli haluat ainoastaan tarkastella laskun sisältöä ilman aineiston muodostamista, valitse Tulostustavaksi joko Esikatselu tai Kirjoitin, ja jätä Tulostetaan-kohta tyhjäksi.

Verkkolaskut, Factoring, ja E-kirje -valinnat eivät ole valittavissa, mikäli ko. toiminnot eivät ole käytössä. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.