Skip to main content
Skip table of contents

Mallin väritiedot raporteilla

Myyntiraportti malleittain

Kun raportointitasoksi valitaan mukaan väri, niin voidaan valita tulostuuko raportille Oma väri vai Toimittajan väri.

Myyntiraportti-ruutu, jossa Oma väri/Toimittajan väri -valinta

Ostotilausraportti

Kun valitset raportointitasoksi mukaan Värin, voit valita tulostuuko raportille Oma väri vai Toimittajan väri.

Ostotilausraportti-ruutu, jossa Oma väri/Toimittajan väri -valinta

Varasto- ja inventointiraportti sekä inventoinnin eroraportti

Väritasolla otetulle varastoraportille tulostuu sekä toimittajan väritunnus että oma väritunnus niiden mallien osalta, joilla molemmat värit on käytössä. Jos toimittajan väriä ei ole käytössä niin molempiin väriä koskeviin kenttiin tulostuu oman värin tunnus.

Väritasolla otettu varastoraportti

Väritasolla otetulle inventointiraportille tulostuu sekä toimittajan väritunnus ja selite että oma väritunnus niiden mallien osalta, joilla molemmat värit on käytössä. Jos toimittajan väriä ei ole käytössä niin Väritiedoksi tulostuu oman värin tunnus ja selite.

Väritasolla otettu inventointiraportti


Väritasolla otetulle inventoinnin eroraportille tulostuu toimittajan väritunnus niiden mallien osalta, joilla molemmat värit on käytössä. Jos toimittajan väriä ei ole käytössä niin Väritiedoksi tulostuu oman värin tunnus.

Esimerkki inventointieroraportista


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.