Skip to main content
Skip table of contents

Asiakkaan informointi

Yrityksesi asiakkaan ilmoittaessa laskutustavan muutoksesta e-laskupalveluun, päivitä asiakasrekisteriin:

  • asiakkaan ilmoittama operaattori (asiakkaan pankki)

  • e-laskuosoite (asiakkaan tilinumero).

Kun yrityksesi on tehnyt e-laskupalvelun käyttöön tarvittavat sopimukset pankissa ja palvelu on käytössä, yrityksesi informoi kauppakumppaneita käytettävästä e-laskuosoitteesta sekä valmiuksistaan e-laskujen lähetykseen ja vastaanottoon.

Asiakkaan lähetys- ja vastaanotto-osoitteet ovat julkisia yhteystietoja ja pankilla on oikeus julkaista niitä. Kun teet pankissa e-laskupalveluun liittyvät sopimukset, pankki välittää yrityksesi e-laskuosoitteen verkkolaskuosoitteistoon https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html. TIEKE (Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus) ry:n palvelun avulla yritysten yhteistyökumppanit voivat halutessaan löytää tiedot e-laskuja lähettävistä ja/tai vastaanottavista yrityksistä. Verkkolaskuosoitteisto palvelusta ja sen käytöstä vastaa TIEKE ry.

Henkilöasiakkaiden e-laskuttamisen aloittamiseksi yrityksesi tulee lähettää pankkiin laskuttajailmoitus. Tieto yrityksesi e-laskuvalmiudesta välitetään henkilöasiakkaiden verkkopankkeihin laskuttajailmoituksen perusteella.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.