Skip to main content
Skip table of contents

Inventointi

Inventoinnin tarkoituksena on antaa sekä itselle että verottajalle selvitys varaston todellisesta arvosta.

Inventointi-valikko (koko -ja värilajitelma käytössä)

Inventoinnin vaiheet

Inventointia voi syöttää Teksossa usealla eri tavalla. Jos tuotteissa käytetään Teksosta löytyviä viivakoodeja, on inventointi kätevintä tehdä erillisillä tiedonkeruupäätteillä. Mikäli tuotteissa ei ole viivakoodeja, voidaan Teksosta tulostaa inventointialusta inventoinnin pohjaksi, joka toimii tuotelistana ja johon voidaan käsin merkitä inventoidut kappaleet. Myös kassoja voidaan käyttää inventoinnissa apuna.

Käytettävästä menetelmästä riippumatta inventoinnin kulku noudattaa samoja periaatteita ja etenee seuraavassa järjestyksessä:

  1. Inventointiaikojen tallennus

  2. Inventoinnin syöttö (lukijoilla, taustakoneella tai kassoilla).

  3. Ennakkoinventointien ottaminen mukaan inventointiin.

  4. Inventoinnin tuloksen tarkastaminen siirtoraportilta ja inventointieroraportilta

  5. Tarvittavien korjausten teko

  6. Inventoinnin päivitys

  7. Mahdollisen aliarvostuksen teko

  8. Inventointiraportin tulostus

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.